Een landelijk dekkend netwerk van cyberweerbaarheidsnetwerken helpt bedrijven de cyberweerbaarheid te vergroten en de risico’s in de keten te verkleinen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s. Het Digital Trust Center (DTC) stimuleert deze samenwerkingsverbanden in niet-vitale sectoren en kan in bepaalde gevallen ook ondersteunen door middel van een subsidie.

Samenwerkingsverbanden

Een onafhankelijke adviescommissie heeft 6 voorstellen geselecteerd die in aanmerking komen voor de subsidieregeling 2018 van het DTC.

De 6 samenwerkingsverbanden zijn:

  1.  Cyberweerbaarheid Nederlandse Defensie- & Veiligheidsindustrie (DVI);
  2. Cybersecurity Center Maakindustrie;
  3. Cyber Security Awareness Havengemeenschap Port of Amsterdam;
  4. Vergroting cyberweerbaarheid groentezaadveredelingsbedrijven;
  5. Cyberweerbaarheid in Limburg;
  6. Cyberweerbaarheid door samenwerking in Noord-Nederland.