Netwerken cyberweerbaarheid

Een landelijk dekkend netwerk van cyberweerbaarheidsnetwerken helpt bedrijven de cyberweerbaarheid te vergroten en de risico’s in de keten te verkleinen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio’s in de niet-vitale sectoren. Het Digital Trust Center (DTC) stimuleert deze samenwerkingsverbanden en kan in bepaalde gevallen ook ondersteunen door middel van een subsidie.