Sluit

Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)

Deelnemers samenwerkingsverband

Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)

Oprichtingsjaar

2000

Regio

Heel Nederland

Sector

Zelfstandig ondernemers (zzp)

Over Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)

De vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers is de belangenbehartiger van zelfstandig ondernemers (zzp'ers). Zij is een vereniging met individuele en collectieve leden. De collectieve leden zijn beroepsverenigingen, brancheorganisaties en netwerken van zelfstandigen.

In de belangenbehartiging is onze belangrijkste doelstelling het wegnemen van belemmeringen in brede zin en het benutten van kansen. Met VNO-NCW en MKB Nederland wordt nauw samengewerkt. Deze samenwerking komt vooral tot uiting in het Platform ZZP Ondernemend Nederland, waarin de brancheleden van VNO-NCW, MKB Nederland en PZO de vraagstukken die zelfstandigen aangaan bespreken en beleid op maken.

PZO biedt haar leden ledendiensten en services aan op het gebied van juridisch en fiscaal advies, verzekeringen, ZZP Pensioen en collectieve kortingen op diverse producten.

PZO organiseert kennissessies, verspreid over diverse regio's in het land. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informatie gedeeld over diverse onderwerpen, gespard met gelijkgestemden, nieuwe contacten opgedaan, en ervaringen en inspiratie gedeeld om (groei)ambities te kunnen realiseren.

Digitalisering is in sneltreinvaart op ons afgekomen. En die vaart neemt de komende tijd nog niet af. Deze ontwikkelingen brengen kansen met zich mee voor klein mkb en zzp, maar met kansen komen ook bedreigingen. We zien dat kleine mkb'ers en zzp'ers zich vaak onvoldoende bewust zijn van deze bedreigingen. Om de kansen optimaal te kunnen benutten is het van belang dat de bedreigingen voor deze groepen onder de aandacht worden gebracht op een zodanige manier dat ze hier ook mee aan de slag kunnen gaan.

  • Bewustwording vergroten
  • Kennissessies: informeren van leden
  • Kennisdossier: informeren van leden en praktische ondersteuning bieden
  • Blogs

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.