Sluit

Contact

Het Digital Trust Center (DTC) geeft het bedrijfsleven in Nederland informatie en advies over veilig digitaal ondernemen. Het DTC heeft geen opsporingsbevoegdheid en is ook geen meldpunt voor cybercriminaliteit. Neem contact op met de politie als je slachtoffer bent van cybercrime.

In English

The Digital Trust Center provides the Dutch business community with information on safe digital entrepreneurship. It has no investigative powers in matters of cybercrime. Please contact the police if you are a victim of cybercrime.

Je hebt een vraag over
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u opgeeft op Digitaltrustcenter.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaan we op Digitaltrustcenter.nl om met uw persoonsgegevens?

Wilt u contact met ons opnemen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens Digitaltrustcenter.nl gebruikt en waarvoor. Digitaltrustcenter.nl gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u uw naam en e-mailadres ingevuld om een vraag te stellen? Dan gebruikt Digitaltrustcenter.nl uw gegevens alleen om uw vraag te kunnen beantwoorden. Wilt u dat er telefonisch contact met u opgenomen wordt? Laat dan ook uw telefoonnummer achter.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, zoals uw naam en e-mailadres omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Digitaltrustcenter.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Na beantwoording van uw vraag worden de gegevens na maximaal zes weken verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina Privacy (link opent in nieuw tabblad).