Het Digital Trust Center (DTC) helpt ondernemers met veilig digitaal ondernemen.

Doelgroep

De doelgroep van het DTC bestaat uit 1,6 miljoen bedrijven: van zzp’ers tot en met het grootbedrijf. Dit zijn alle bedrijven in Nederland die niet tot de zogenaamde vitale sectoren, zoals banken, telecom-, energie-, en waterbedrijven, behoren. Bedrijven in deze vitale sectoren hebben het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) als samenwerkingspartner binnen de Rijksoverheid.

Stapsgewijze aanpak

Om recht te doen aan de grote variëteit binnen de groep van 1,6 miljoen bedrijven kiest het DTC voor een stapsgewijze aanpak om bedrijven te helpen met veilig digitaal ondernemen. Bij de start in 2018 richt het DTC zich met haar website in eerste instantie op de grote groep bedrijven die nog aan het begin staan van veilig digitaal ondernemen. De komende jaren breidt het DTC de inhoud op haar website uit naar andere groepen bedrijven in de brede groep van 1,6 miljoen. Hierbij werkt het DTC nauw samen met de betreffende bedrijven om er zo steeds zeker van te zijn dat het voorziet in concrete behoeften van ondernemers.

Ondersteuning op twee manieren

Het DTC ondersteunt de bedrijven op twee manieren:

  1. Via een digitaal platform met actuele informatie en betrouwbare adviezen
    Op www.digitaltrustcenter.nl biedt het DTC ondernemers verschillende producten en diensten, zoals ‘de 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen’, waarmee ondernemers direct aan de slag kunnen. De adviezen bevatten een concreet handelingsperspectief om veilig digitaal ondernemen direct in de praktijk te brengen. Door bestaande en nieuwe informatie over veilig digitaal ondernemen te bundelen en makkelijke toegankelijk te maken, biedt het DTC bedrijven een centrale plek waar alle relevante informatie over het onderwerp kunnen vinden.

    Daarnaast wordt halverwege 2019 het Digital Trust Platform gelanceerd. Dit Platform biedt betrouwbare kennis rondom veilig digitaal ondernemen op een veilige omgeving en faciliteert hierop samenwerking tussen ondernemers, security- en IT-specialisten om de digitale weerbaarheid te vergroten.
     
  2. Subsidieregeling voor samenwerkende bedrijven
    Het DTC beseft dat ondernemers vaak behoefte hebben aan oplossingen dicht bij huis. Het DTC stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. Dit kunnen samenwerkingsverbanden in de keten, regio, sector of branche zijn. Hiervoor is in 2018, 2019 en 2020 een subsidie van € 1.000.000 per jaar beschikbaar (per project maximaal € 200.000).

Samenwerking met het NCSC

Het DTC werkt nauw samen met het NCSC dat onder verantwoordelijkheid valt van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Het DTC maakt (op termijn) relevante actuele dreigingsinformatie van het NCSC - gericht op de Rijksoverheid en vitale infrastructuur - toegankelijk voor ondernemers.

Netwerkpartners van het DTC

Het DTC werkt nauw samen met een groeiende groep van netwerkpartners zoals brancheorganisaties, (semi)publieke instellingen, regionale organisaties van bedrijven, kennisinstituten en marktpartijen. Samen met hen wordt continu gezocht naar nieuwe manieren die ondernemers in staat stellen beter te worden in veilig digitaal ondernemen. Met de volgende partners in haar netwerk werkt het DTC momenteel nauw samen: CIO Platform Nederland, ECP Platform voor de InformatieSamenleving, Kamer van Koophandel (KvK), Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), Nederland ICT, VNO-NCW.

Waarom een Digital Trust Center?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Digitalisering is een van de belangrijkste aanjagers om deze doelen te bereiken. Randvoorwaarde hierbij is dat ondernemers digitaal weerbaar zijn en hun digitale veiligheid op orde hebben. De risico’s van cyberdreigingen zijn namelijk groot en vormen een bedreiging voor het ondernemersklimaat en de concurrentiepositie van ondernemers.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat een op de vijf bedrijven in Nederland in 2016 te maken heeft gehad met een hack of een computervirus. De helft van de getroffen bedrijven (met minstens tien medewerkers) heeft financiële schade geleden door een aanval. Het DTC heeft als missie bedrijven weerbaarder maken tegen cyberdreigingen.

“DTC maakt veilig digitaal ondernemen makkelijker”