Sluit
Schematische weergave van Digital Trust Center binnen netwerk met Economische Zaken en Klimaat en Nationaal Cyber Security Centrum

Veilig digitaal ondernemen

Digitalisering van de economie biedt nieuwe kansen. Maar cyberdreigingen liggen op de loer. Het DTC wil ruim 2 miljoen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen.

Over het Digital Trust Center

Nederland heeft een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Digitalisering is een belangrijk onderdeel hiervan. Een randvoorwaarde hierbij is dat ondernemers digitaal weerbaar zijn en hun digitale veiligheid op orde hebben. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft daarom in 2018 het Digital Trust Center (DTC) opgericht.

Van zzp'ers tot en met het grootbedrijf

Het DTC heeft als missie om ruim 2 miljoen Nederlandse bedrijven weerbaarder te maken tegen toenemende cyberdreigingen. Alles van zzp'ers tot en met het grootbedrijf. Dit zijn alle bedrijven in Nederland die tot de niet-vitale sectoren behoren. Vitale sectoren, zoals banken, telecom-, energie-, en waterbedrijven, hebben het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) als samenwerkingspartner binnen de Rijksoverheid.

Stapsgewijze aanpak

Het DTC benadert de brede doelgroep met een stapsgewijze aanpak, op een aantal manieren:

 1. Kennis, informatie en advies via de website
  De website biedt laagdrempelige kennis, informatie en advies waar ondernemers zelf mee aan de slag kunnen. Zo heeft het DTC de 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen opgesteld. Ondernemers kunnen deze basisprincipes als gids gebruiken om de basale digitale veiligheidsmaatregelen van hun onderneming op orde te krijgen. De website biedt verder informatie en advies op belangrijke thema’s rondom cyberweerbaarheid. Ondernemersverhalen komen ook aan bod. Op deze manier kunnen ondernemers elkaar inspireren en aanmoedigen om aan de slag te gaan met hun digitale veiligheid.
 2. Het ontwikkelen van tools zoals de Basisscan Cyberweerbaarheid
  Voor veel ondernemers is het lastig om in te schatten hoe de digitale veiligheid van hun onderneming ervoor staat. Het DTC heeft daarom de Basisscan Cyberweerbaarheid ontwikkeld waarmee ondernemers zelf de cyberweerbaarheid van hun onderneming kunnen testen. De scan legt stellingen voor aan de hand van de 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen. Voor mkb'ers en zzp'ers die willen starten met cybersecuritymaatregelen geeft de CyberVeilig Check een praktische actielijst met behulpzame instructies en tips.
 3. Het stimuleren van samenwerking
  Samenwerking is essentieel om als onderneming weerbaarder te worden tegen cyberdreigingen. Het DTC stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. Deze zogeheten cyberweerbaarheidsnetwerken kunnen samenwerken in de keten, regio, sector of branche. Hiervoor is in 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 een subsidie van € 1.000.000 per jaar beschikbaar (per project maximaal € 200.000).
 4. Beschikbaar stellen van de DTC Community
  De online DTC Community biedt aangesloten bedrijven de mogelijkheid om, in een gesloten omgeving, actuele en relevante informatie uit te wisselen. Ook verspreid het DTC via dit kanaal actuele dreigingsinformatie vanuit het NCSC. Sluit je aan bij de DTC Community en draag bij aan een veiliger ondernemersklimaat.
 5. Het delen van dreigingsinformatie met individuele bedrijven
  DTC deelt voor ondernemers relevante algemene informatie over cyberdreigingen of kwetsbaarheden via haar nieuwskanalen en de DTC Community. Ook bedrijfsspecifieke dreigingsinformatie wordt - ongevraagd - gedeeld met individuele bedrijven. Zo kunnen bedrijven snel actie ondernemen om een cyberaanval te voorkomen of de schade beperken. Lees meer over het ontvangen van dreigingsinformatie.

Documenten

DTC-terugblik 2023

Interview

Manager DTC - Michel Verhagen:

"Het kan iedereen overkomen"

Doordat digitalisering sterk toeneemt, komen steeds meer bedrijven in aanraking met ongewenst digitaal bezoek. Wat kan je hiertegen als ondernemer doen? Hoe zorg je ervoor dat je ook thuis veilig kunt werken? En wat is de rol van het Digital Trust Center hierbij? Michel Verhagen geeft antwoord in dit artikel in het EZK E-zine: ‘Veilig digitaal ondernemen: op kantoor én thuis’. Naar het interview met Michel Verhagen.

Contact

Vragen, opmerkingen en suggesties kun je via het contactformulier doorgeven aan het Digital Trust Center. Journalisten verwijzen we graag naar de Perspagina.