Sluit
Afbeelding Sluit je aan bij een cybersecurity initiatief

Subsidieregeling

Ter verhoging van de cyberweerbaarheid van ondernemend Nederland stimuleert Het Digital Trust Center (DTC) samenwerkingsverbanden van bedrijven in niet-vitale sectoren met subsidieregeling. Voor de periode 2021 tot en met 2023 is 1 miljoen euro per jaar toe te kennen aan cybersecurity initiatieven of samenwerkingsverbanden. Dit kunnen duurzame samenwerkingen zijn in de keten, regio, sector of branche. Projecten die de cyberweerbaarheid van bedrijven op een structureel blijvende wijze die schaalbaar is voor alle ondernemers in Nederland vergroten, kunnen een subsidie ontvangen van maximaal € 200.000 verspreid over 1 tot 3 jaar.

 

Cyberweerbaarheidsnetwerk

In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s. Hoewel de subsidie niet bestemd is voor vitale sectoren, mogen ze wel onderdeel zijn van het netwerk. Ze beschikken immers over veel kennis en expertise die kan bijdragen aan het succes van het cyberweerbaarheidsnetwerk.

Netwerken: delen 'best practices' en blauwdrukken

Het DTC vraagt de deelnemende bedrijven actief hun kennis en resultaten over het opzetten van een samenwerkingsverband te delen, zodat het DTC op deze plek de 'lessons learned' aan andere bedrijven kan overbrengen. De verwachting is namelijk dat in de samenwerkingsverbanden kant en klare 'best practices' en blauwdrukken ontstaan die bruikbaar zijn voor andere bedrijven. Zo reikt de subsidieregeling verder dan de bedrijven die een subsidie hebben ontvangen.

Subsidieregeling Cyberweerbaarheid 2022

Samenwerken met het DTC?

Check wat de mogelijkheden zijn. Neem voor vragen contact met ons op.

Subsidieregeling 2022 weer open per 1 september 2022

Ook dit jaar stellen we de Subsidieregeling Cyberweerbaarheid weer open. Van 1 september t/m 3 oktober 2022 is het mogelijk om projectplannen in te dienen ter versterking van de cyberweerbaarheid van bedrijven in een keten, branche of regio.

Projectconcept toetsen

Heb je een concreet uitgewerkt project wat je graag vooraf vrijblijvend wilt toetsen of voorleggen aan RVO, stuur dan een beknopte samenvatting (1 A4) van je projectidee naar cyberweerbaarheid@rvo.nl. Je kunt ook telefonisch contact opnemen om het projectconcept door te spreken. De subsidiespecialisten van RVO zijn tijdens kantoortijden te bereiken via telefoonnummer 088 042 42 42.

Informatiebijeenkomst

We organiseren samen met RVO op 1 september van 13.45 tot 16.00 uur een informatiebijeenkomst. Daarin hoor je meer over de regeling en het aanmeldproces. 

Interesse? Bekijk het programma en schrijf je in op de website van RVO.

Illustratie van mensen die handen schudden en geld krijgen.

Interesse?

Lees meer over de subsidieregeling in de hand-out 'Versterking cyberweerbaarheid.'

Samenwerkingsvormen Cyberweerbaarheid

De subsidieregeling ondersteunt 2 mogelijke vormen van samenwerking:

  1. Meerdere ondernemingen stellen gezamenlijk een cyberweerbaarheidsplan op en een penvoerder vraagt vervolgens namens de individuele bedrijven een subsidie aan. De penvoerder is 1 van de deelnemers aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bestaat in dit geval uit minimaal 2 en maximaal 8 deelnemers en heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemingen die niet actief zijn in de vitale sectoren.
  2. Ook een verband met een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting) dat tot doel heeft de behartiging van cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen, kan een subsidieaanvraag indienen. De stichting is dan ontvanger van de subsidie.

Bekijk alle samenwerkingsverbanden en cybersecurity initiatieven

Het DTC brengt alle initiatieven in kaart die ondernemers helpen om veiliger digitaal te ondernemen in de landelijke Cybersecurity Wegwijzer. Voldoet jouw initiatief aan de voorwaarden? Laat het ons weten, dan breiden we het Wegwijzer Cybersecurity graag uit.

Subsidieregeling 2018

Een onafhankelijke adviescommissie heeft 6 voorstellen geselecteerd die in aanmerking zijn gekomen voor de subsidieregeling 2018 van het DTC.

De 6 samenwerkingsverbanden zijn:

Subsidieregeling 2020

Een onafhankelijke adviescommissie heeft 6 voorstellen geselecteerd die in aanmerking komen voor de subsidieregeling 2020 van het DTC.

De 6 samenwerkingsverbanden zijn:

Subsidieregeling 2021

Een onafhankelijke adviescommissie heeft 6 voorstellen geselecteerd die in aanmerking komen voor de subsidieregeling 2021 van het DTC.

De 6 samenwerkingsverbanden zijn:

Lees meer op RVO.nl

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de belast met de uitvoering van deze subsidieregeling. Lees hoe de regeling in elkaar zit, wat de voorwaarden zijn en hoe je je project kunt aanmelden voor deze subsidieregeling.