Sluit
Afbeelding Sluit je aan bij een cybersecurity initiatief

Subsidieregeling 'Versterking cyberweerbaarheid' stimuleert samenwerkingsverbanden

Deze subsidieregeling is gesloten

 

Ter verhoging van de cyberweerbaarheid van ondernemend Nederland stimuleert Het Digital Trust Center (DTC) samenwerkingsverbanden van bedrijven in niet-vitale sectoren met een subsidieregeling. In 2023 is er een bedrag van 800.000 euro beschikbaar gesteld aan de beste projectplannen die gericht zijn op het verhogen van de cyberweerbaarheid van bedrijven. Dit kunnen duurzame samenwerkingen zijn in de keten, regio, sector of branche. Projecten die de cyberweerbaarheid van bedrijven op een structureel blijvende wijze die schaalbaar is voor alle ondernemers in Nederland vergroten, kunnen een subsidie ontvangen van maximaal € 200.000.

 

Cyberweerbaarheidsnetwerk

In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s. Hoewel de subsidie niet bestemd is voor vitale sectoren, mogen ze wel onderdeel zijn van het netwerk. Ze beschikken immers over veel kennis en expertise die kan bijdragen aan het succes van het cyberweerbaarheidsnetwerk.

Netwerken: delen 'best practices' en blauwdrukken

Het DTC vraagt de deelnemende bedrijven actief hun kennis en resultaten over het opzetten van een samenwerkingsverband te delen, zodat het DTC op deze plek de 'lessons learned' aan andere bedrijven kan overbrengen. De verwachting is namelijk dat in de samenwerkingsverbanden kant en klare 'best practices' en blauwdrukken ontstaan die bruikbaar zijn voor andere bedrijven. Zo reikt de subsidieregeling verder dan de bedrijven die een subsidie hebben ontvangen.

DTC introduceert cybersubsidie voor kleine bedrijven

Mijn Cyberweerbare Zaak - cybersubsidie voor kleine bedrijven

Deze subsidieregeling is gesloten

Voor kleine bedrijven met 1 - 50 medewerkers stelt het Digital Trust Center tijdelijk een subsidiebudget beschikbaar voor ondernemers die om financiële knelpunten ervaren bij het treffen van belangrijke cybermaatregelen. Lees snel meer over Mijn Cyberweerbare Zaak en vraag tijdig je subsidie aan.

Subsidieregeling 2023 is gesloten

De termijn waarbinnen samenwerkingsverbanden projectplannen kunnen indienen om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling Versterking cyberweerbaarheid is verstreken. Maandag 16 oktober 2023 is de subsidieregeling gesloten.

Een onafhankelijke adviescommissie selecteert de voorstellen die in aanmerking komen voor de subsidieregeling 2023.

Illustratie van mensen die handen schudden en geld krijgen.

Interesse?

Lees meer over de subsidieregeling in de hand-out 'Versterking cyberweerbaarheid.'

Samenwerkingsvormen Cyberweerbaarheid

De subsidieregeling ondersteunt 2 mogelijke vormen van samenwerking:

 1. Meerdere ondernemingen stellen gezamenlijk een cyberweerbaarheidsplan op en een penvoerder vraagt vervolgens namens de individuele bedrijven een subsidie aan. De penvoerder is 1 van de deelnemers aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bestaat in dit geval uit minimaal 2 en maximaal 8 deelnemers en heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemingen die niet actief zijn in de vitale sectoren.
 2. Ook een verband met een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting) dat tot doel heeft de behartiging van cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen, kan een subsidieaanvraag indienen. De stichting is dan ontvanger van de subsidie.

Bekijk alle samenwerkingsverbanden en cybersecurity initiatieven

Het DTC brengt alle initiatieven in kaart die ondernemers helpen om veiliger digitaal te ondernemen in de landelijke Cybersecurity Wegwijzer. Voldoet jouw initiatief aan de voorwaarden? Laat het ons weten, dan breiden we het Wegwijzer Cybersecurity graag uit.

 

   

    

     

     Subsidieregeling 2018

     Een onafhankelijke adviescommissie heeft 6 voorstellen geselecteerd die in aanmerking zijn gekomen voor de subsidieregeling 2018 van het DTC.

     De 6 gesubsidieerde projecten zijn:

     Subsidieregeling 2020

     Een onafhankelijke adviescommissie heeft 6 voorstellen geselecteerd die in aanmerking komen voor de subsidieregeling 2020 van het DTC.

     De 6 gesubsidieerde projecten zijn:

     Subsidieregeling 2021

     Een onafhankelijke adviescommissie heeft 6 voorstellen geselecteerd die in aanmerking komen voor de subsidieregeling 2021 van het DTC.

     De 6 gesubsidieerde projecten zijn:

     Subsidieregeling 2022

     Een onafhankelijke adviescommissie heeft 6 voorstellen geselecteerd die in aanmerking komen voor de subsidieregeling 2022 van het DTC.

     De 6 gesubsidieerde projecten zijn:

     Subsidieregeling 2023

     Een onafhankelijke adviescommissie heeft 6 voorstellen geselecteerd die in aanmerking komen voor de subsidieregeling 2023 van het DTC.

     De 6 gesubsidieerde projecten zijn:

     Aanvullingen op de beknopte projectinformatie volgen binnenkort.

     Lees meer op RVO.nl

     De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de belast met de uitvoering van deze subsidieregeling. Lees hoe de regeling in elkaar zit, wat de voorwaarden zijn en hoe je je project kunt aanmelden voor deze subsidieregeling.