Een landelijk dekkend netwerk van cyberweerbaarheidsnetwerken helpt bedrijven de cyberweerbaarheid te vergroten en de risico’s in de keten te verkleinen. Daarom stimuleert het Digital Trust Center (DTC) samenwerkingsverbanden van bedrijven in niet-vitale sectoren met een subsidie van € 1.000.000 (per project maximaal € 200.000). Dit kunnen samenwerkingsverbanden in de keten, regio, sector of branche zijn.

Cyberweerbaarheidsnetwerk

In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s. Hoewel de subsidie niet bestemd is voor vitale sectoren, mogen ze wel onderdeel zijn van het netwerk. Ze beschikken immers over veel kennis en expertise die kan bijdragen  aan het succes van het cyberweerbaarheidsnetwerk.

Netwerken: delen best practices en blauwdrukken

Het DTC vraagt de deelnemende bedrijven actief hun kennis en resultaten over het opzetten van een samenwerkingsverband te delen, zodat het DTC op deze plek de lessons learned aan andere bedrijven kan overbrengen. De verwachting is namelijk dat in de samenwerkingsverbanden kant en klare best practices en blauwdrukken ontstaan die bruikbaar zijn voor andere bedrijven. Zo reikt de subsidieregeling verder dan de bedrijven die een subsidie hebben ontvangen alleen.

Samenwerkingsvormen Cyberweerbaarheid

De subsidieregeling ondersteunt 2 mogelijke vormen van samenwerking:

  1. Meerdere ondernemingen stellen gezamenlijk een cyberweerbaarheidsplan op en een penvoerder vraagt vervolgens namens de individuele bedrijven een subsidie aan. De penvoerder is 1 van de deelnemers aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bestaat in dit geval uit minimaal 2 en maximaal 8 deelnemers en heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemingen die niet actief zijn in de vitale sectoren.
  2. Ook een verband met een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting) dat tot doel heeft de behartiging van cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen, kan een subsidieaanvraag indienen. De stichting is dan ontvanger van de subsidie.

Subsidieregeling 2018 en 2019

De inschrijving voor de subsidieregeling 2018 is inmiddels gesloten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in 2018 € 1.000.000 beschikbaar gesteld. De maximale ondersteuning per project is € 200.000. In augustus wordt bekend gemaakt welke bedrijven voor de subsidieregeling in aanmerking komen. Zodra er informatie beschikbaar is over de subsidieregeling 2019 wordt dat op deze pagina gepubliceerd.

Lees meer op RVO.nl

Lees meer over de subsidieregeling Cyberweerbaarheid (aanvullende informatie, achtergrond en voorwaarden) op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).