Subsidieregeling

Het Digital Trust Center (DTC) stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven in niet-vitale sectoren met een subsidie van € 1.000.000 (per project maximaal € 200.000). Dit kunnen samenwerkingsverbanden in de keten, regio, sector of branche zijn.

Cyberweerbaarheidsnetwerk

In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen niet-vitale branches, sectoren en regio’s. Hoewel de subsidie niet bestemd is voor vitale sectoren, mogen ze wel onderdeel zijn van het netwerk. Ze beschikken immers over veel kennis en expertise die kan bijdragen  aan het succes van het cyberweerbaarheidsnetwerk.

Netwerken: delen best practices en blauwdrukken

Het DTC vraagt de deelnemende bedrijven actief hun kennis en resultaten over het opzetten van een samenwerkingsverband te delen, zodat het DTC op deze plek de lessons learned aan andere bedrijven kan overbrengen. De verwachting is namelijk dat in de samenwerkingsverbanden kant en klare best practices en blauwdrukken ontstaan die bruikbaar zijn voor andere bedrijven. Zo reikt de subsidieregeling verder dan de bedrijven die een subsidie hebben ontvangen alleen.

    Illustratie van mensen die handen schudden en geld krijgen.

    Samenwerkingsvormen Cyberweerbaarheid

    De subsidieregeling ondersteunt 2 mogelijke vormen van samenwerking:

    1. Meerdere ondernemingen stellen gezamenlijk een cyberweerbaarheidsplan op en een penvoerder vraagt vervolgens namens de individuele bedrijven een subsidie aan. De penvoerder is 1 van de deelnemers aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bestaat in dit geval uit minimaal 2 en maximaal 8 deelnemers en heeft als doel het behartigen van de belangen van ondernemingen die niet actief zijn in de vitale sectoren.
    2. Ook een verband met een rechtspersoonlijkheid (bijvoorbeeld een stichting) dat tot doel heeft de behartiging van cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen, kan een subsidieaanvraag indienen. De stichting is dan ontvanger van de subsidie.

    Subsidieregeling 2020

    In het voorjaar van 2020 zal de subsidieregeling wederom opengesteld worden. Door de subsidieregeling te verlengen krijgen regio’s en branches die nu nog niet aan bod zijn gekomen, of nog niet klaar waren om mee te doen in de voorgaande rondes, de mogelijkheid om volgend jaar met voorstellen te komen.

    Interesse om je aan te melden? Lees meer over de subsidieregeling in de hand-out 'Versterking cyberweerbaarheid.'

    Illustratie van mensen die handen schudden en geld krijgen.

    Lees meer op RVO.nl

    Meer informatie over de subsidieregeling Cyberweerbaarheid, zoals de achtergrond en voorwaarden, is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl/subsidieregeling-cyberweerbaarheid).