Sluit
Hightech industrie

Cyber Weerbaarheidscentrum Maakindustrie

Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland richt zich op het ondersteunen van bedrijven in de maakindustrie. Het initiatief is opgericht door een groot aantal aansprekende organisaties uit de sector. Zij zijn zich bewust van de risico’s die de keten loopt en nemen het voortouw zich actief in te zetten voor het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland om zo de digitale weerbaarheid in de regio te verhogen.

Leden

De partners zijn Boers & Co, Hittech, Batenburg Techniek, Lely, Koninklijke Metaalunie, FME, Security Delta (HSD), HiDelta & InnovationQuarter.

De initiatiefnemers van CW Maakindustrie Zuid-Holland werken nauw samen met Cyberweerbaarheidscentra Brainport, FERM, Greenport, het Centrum voor Veiligheid & Digitalisering (CVD), de Haagse Hogeschool (Programma Cyber Resilience Nederland), Cyber Netwerk Drechtsteden, DigitalZH, Provincie Zuid-Holland, Economic Board Zuid-Holland, MRDH, het Digital Trust Center en RVO.  Door met elkaar te verbinden én uitwisseling van expertise en kennis, wordt versnippering tegen gegaan en impact vergroot.

Oprichtingsjaar

2024

Regio

Zuid-Holland

Sector

Maakindustrie

Doelstelling

Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland richt zich op het ondersteunen van bedrijven in de maakindustrie. Het initiatief is opgericht door een groot aantal aansprekende organisaties uit de sector. Zij zijn zich bewust van de risico’s die de keten loopt en nemen het voortouw zich actief in te zetten voor het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland om zo de digitale weerbaarheid in de regio te verhogen.

Activiteiten

Het Cyberweerbaarheidscentrum Maakindustrie Zuid-Holland is hét expertisecentrum en informatieknooppunt rondom cybersecurity-vraagstukken binnen de maakindustrie in Zuid-Holland. Met onze middelen en diensten krijgen deelnemers concrete handvatten om hun digitale veiligheid op het gebied van IT en OT te vergroten. Zij krijgen hierbij direct toegang tot experts om hen te helpen.

De diensten die wij bieden:

  • Cybersecurity 0-meting;
  • Toolbox;
  • Q&A Spreekuur;
  • Digitaal loket voor raad & advies;
  • Praktische workshops;
  • Actuele dreigingsinfo en:
  • Expert overleggen.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.