Sluit

Veilig videobellen

Om ook thuis of onderweg te kunnen overleggen met je collega’s of zakenpartners kun je gebruik maken van veel verschillende videobel applicaties. Naast dat het gebruikersvriendelijk moet zijn voor jou en je medewerkers, wil je natuurlijk ook dat het veilig is en dat je privacy is gewaarborgd.


Hoe kies je een veilige applicatie voor videobellen?

Hier volgen een paar tips om te kunnen bepalen welke video conference service je wilt gebruiken.

Videobellen met je bedrijf?

Denk dan goed na over de privacy aspecten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft 13 veel gebruikte apps langs de privacymeetlat gelegd. 

  • Hoe worden jouw data gebruikt?

Kijk in de algemene voorwaarden of het privacy statement van de applicatie om te kunnen bepalen op welke manier jouw data gebruikt worden door de aanbieder van de video conference dienst. Sommige video conference services geven daarin aan dat jouw data voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Hierbij kun je denken aan het verkopen van gegevens over jouw persoonlijke of zakelijke interesses.

Houd er rekening mee dat er sprake is van persoonlijke data voor het aanmaken van je account, maar ook data uit de gesprekken zelf. Tijdens de videogesprekken worden data gegenereerd door gesprekken die je voert en via de chat. Sommige video conference applicaties bieden de service aan om zowel de gesproken tekst, als de chatgesprekken op te slaan. Dit kan handig zijn voor een verslag van de vergadering, maar bedenk goed wie de eigenaar is van deze data en of deze ook (mogelijk) aan derden verstrekt worden.

  • Hoe worden jouw data beveiligd?

Bekijk voordat je gebruik maakt van de videobel service op welke manier de communicatie en data worden versleuteld (encryptie). Dit gaat over zowel beeld, geluid maar ook over de chatmogelijkheden in de applicatie. Aan te raden is om applicaties te gebruiken die gebruik maken van zogenoemde 'end-to-end encryptie'. Met deze vorm van versleuteling zijn jouw data beveiligd met een (digitaal) slot; alleen de ontvanger en jij hebben de sleutel om de data te ontgrendelen en te lezen. Niemand anders (ook de videobel dienst niet) kan op deze manier jouw data inzien. Ook kun je er op rekenen dat er onderweg niets geks met jouw data is gebeurd.

  • Waar worden jouw data opgeslagen?

Sommige applicaties slaan jouw data op in hun cloud, andere juist lokaal, bijvoorbeeld alleen op je eigen computer. Maak bij de keuze voor een videochat dienst de afweging of je deze data zelf wilt en kunt beheren, of dat de opslag in de cloud de best passende optie is. Als je data zelf beheert en/of er bijvoorbeeld voor kiest om de videobel applicatie zelf te hosten, is het natuurlijk erg belangrijk dat je je eigen servers en computers goed beveiligt en monitort.

Onderzoek ook in welk land de clouddienst en servers fysiek gevestigd zijn. Dit is belangrijk omdat er in verschillende landen andere regels omtrent veiligheid en privacy gelden. Zo worden in de Verenigde Staten andere regels gehanteerd dan bijvoorbeeld in Europa, waar sinds 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht is.

  • Wordt er gebruik gemaakt van tweefactorauthenticatie?

Als een applicatie gebruik maakt van tweefactorauthenticatie (ook welk tweestapsverificatie genoemd), dan is er een extra controle bij het inloggen waarbij bevestiging van de inlog via een ander apparaat of kanaal wordt gevraagd. Dit helpt om zeker te weten dat niet iemand anders gebruik maakt van jouw inloggegevens. Ook bij videobellen wil je misbruik voorkomen. Op jouw eigen account en dat van je gesprekspartners. Tweefactorauthenticatie helpt dit te voorkomen.

  • Is de videobel applicatie gratis of betaald?

Bij betaalde applicaties (zogenaamde ‘enterprise licenties’) is het mogelijk om met de leverancier strikte afspraken te maken over privacy en beveiliging. Bij gratis applicaties kan het zo zijn dat aanbieders de dienst onderhouden en ontwikkelen door de verzamelde data te verkopen aan derden. Wat is jouw afweging hierin? Wees je in elk geval bewust van deze verschillen en bepaal wat voor jou van belang is.

  • Wat als een andere organisatie je uitnodigt voor videobellen met een onveilige applicatie?

Maak van te voren afspraken in de organisatie hoe je hier mee omgaat. Mocht je ervoor kiezen om op de uitnodiging in te gaan, dan is het van belang om te weten welke informatie in deze applicatie kan worden gedeeld en welke niet. Verstandig is om dan absoluut geen vertrouwelijke informatie te delen. Je kunt er ook voor kiezen om in overleg met de organisator van de vergadering via een andere veiligere applicatie de vergadering te houden.

Meer lezen over veilig videobellen?

Autoriteit Persoonsgegevens: hoe privacyvriendelijk zijn 13 veelgebruikte apps voor videobellen (PDF)?
Bits of Freedom: overzicht van tools voor videobellen.
VPN Gids: informatie over VPN’s, het gebruik en tests van o.a. videobel services.
ISOC: overzicht van tools en relevante organisaties

Als je op basis van bovenstaande afwegingen veilige video conferencing software hebt gekozen, is het zinvol om bij het gebruik nog een aantal adviezen ter harte te nemen. Lees hoe je je privacy en je bedrijfsgegevens het beste kunt beschermen bij het gebruiken van een videobel applicatie.

Veilig videobellen