Sluit
Noordzeekanaalgebied

Cyber Security Programma Noordzeekanaalgebied

Het Cyber Security programma van de Port of Amsterdam bestaat uit 3 delen: de interne cyber security, de Port cyber security en het Awareness programma.

Cyber Security Programma Noordzeekanaalgebied

Deelnemers samenwerkingsverband

  • Havenbedrijf Amsterdam N.V.
  • Koopman Car Terminal B.V.
  • Tata Steel IJmuiden B.V.
  • Capgemini Nederland B.V. Datacentrum Amsterdam
  • ICL Fertilizer Europe C.V.
  • Cargill B.V.

Subsidie

7-6-2018 t/m 31-7-2020

Oprichtingsjaar

2018

Regio

Noord-Holland

Sector

  • Transport, productie en opslag

Branche

  • Maritiem, Industrie, logistiek, ICT

Over het Cyber Security Programma Noordzeekanaalgebied

Met het Cyber Security Programma Noordzeekanaalgebied wil Port of Amsterdam de cyberweerbaarheid stimuleren van het havengebied van Amsterdam tot aan IJmuiden bij de Noordzee, ofwel het Noordzeekanaalgebied. Het Cyber Security programma heeft als doel zowel Port of Amsterdam als het Noordzeekanaalgebied weerbaarder te maken op het gebied van cybersecurity. Zowel in preventie van cyberincidenten als de respons op cyberincidenten. Onderdeel van dit proces is de inrichting van het meldpunt voor cyberincidenten door Port of Amsterdam. Het meldpunt verbindt de 3 deelprogramma's. Er is een sterke relatie met de interne crisisorganisatie van Port of Amsterdam, het is onderdeel van het awareness programma en wordt ingericht bij Port Security van de Divisie Havenmeester (DHM).

> Bekijk de video van het Cyber Security Programma Noordzeekanaalgebied

Het doel van het programma, is het vergroten van de weerbaarheid door het creëren van bewustwording met betrekking tot Cyber Security bij bedrijven in het Noordzeekanaalgebied (NZKG). Hierbij is de onderlinge ketenafhankelijkheid van bedrijven en organisaties binnen het NZKG een belangrijk aandachtspunt. Het programma heeft als doel de cyber bewustwording te verhogen en gedragsverandering te realiseren. Zo ontstaat er een gedeelde 'sense of urgency' in het NZKG om gezamenlijk te werken aan de digitale veiligheid en om Cybersecurity kennis met elkaar te delen.

Door de samenwerking van ondernemingen wordt gewerkt aan het versterken van de benodigde kennis en expertise op het terrein van cyberweerbaarheid en daarmee het vergroten van de digitale veiligheid. Een goede informatie-uitwisseling tussen publieke en private organisaties met betrekking tot actuele dreigingsinformatie, kwetsbaarheden en handelingsperspectieven zal een essentiële rol vervullen bij het cyber weerbaarder maken van de regio, maar uiteindelijk ook bijdragen aan een landelijk dekkend stelsel van cyberweerbaarheidsnetwerken voor de versterking van cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen.

In het Cyber Security programma zijn 7 bouwblokken geïdentificeerd:

Tot 2020 jaar zullen we ons  concentreren op de eerste 4 bouwblokken.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio’s in de niet-vitale sectoren.