Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid

De Risicoklassenindeling voor Digitale Veiligheid is een risicoclassificatiemodel voor het midden- en kleinbedrijf. Aan de hand van 11 vragen wordt een inschatting gemaakt hoe groot het risico is op een cyberincident. Deze inschatting bepaalt in welke risicoklasse een onderneming valt en welke maatregelen er genomen moeten worden om de digitale veiligheid op orde te hebben.

Benieuwd in welke risicoklasse jouw onderneming ingedeeld wordt? Doorloop de vragen in een paar minuten tijd.

 

De Risicoklassenindeling Digtale Veiligheid is opgezet door VNO-NCW, MKB-Nederland, het Verbond van Verzekeraars, de Nationale Politie, Cyberveilig Nederland, NLdigital, het CIO Platform Nederland, Online Trust Coalitie, het Digital Trust Center en het Ministerie van EZK – onder leiding van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Logo's van de opstellers van risicoklassenindeling