Sluit

Essentiele organisaties in Breda bundelen hun krachten en sterken zich tegen cybercrime door kennisdeling en informatie-uitwisseling.

Digitaal Weerbaar Breda

Over Digitaal Weerbaar Breda

Het ecosysteem Digitaal Weerbaar Breda (DWB) richt zich op het digitaal weerbaarder maken van de organisaties die lokaal gezien essentieel zijn. Deze lokale organisaties wisselen vertrouwelijke informatie uit en helpen elkaar via kennisdeling. We noemen deze groep de 'Inner Circle'.

Daarnaast is er een 'Outer Circle'. Dat zijn de andere organisaties in de stad. Deze groep informeren we over onderwerpen die de digitale weerbaarheid vergroten. De kracht van DWB ligt in de lokale betrokkenheid en de persoonlijke contacten.

Deelnemers

De 'Inner Circle' bestaat uit Gemeente Breda, Politie Zeeland –West-Brabant, Amphia ziekenhuis, Waterschap Brabantse Delta, Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, CM.com, DataExpert en Connected Worlds, Cybercrimeinfo.nl, Veiligheidsregio Midden-West Brabant.

Aan de uitbreiding van de 'Outer Circle' wordt constant gewerkt met bijvoorbeeld industrieterreinen zoals Hazeldonk.

Oprichtingsjaar

2020

Regio

DWB is een regionaal samenwerkingsverband voor de stad Breda.

Sector

Sector overstijgend

Branche

Branche overstijgend

Er bestaat nog geen horizontaal samenwerkverband voor een stad als geheel met speciale aandacht voor sector overstijgende keten- en cascade effecten. De Vitale Digitale Infrastructuur voor de stad is onbekend terwijl gedeeltelijke of gehele uitval grote tot maatschappelijke, economische en politiek schade tot gevolg zal hebben. Een veilige Vitale Digitale Infrastructuur is essentieel voor bewoners en ondernemers.

Daarbij komt dat veel bedrijven nog onvoldoende bewust zijn van de cyberdreigingen en hoe zij zich daartegen kunnen wapenen. Hierdoor zijn hun bedrijfsprocessen en waardevolle data kwetsbaar voor cybercriminelen. In het ergste geval kan het voortbestaan van een bedrijf hierdoor in gevaar komen.

DWB heeft als doelstelling om hier in Breda verandering in aan te brengen. Het doel van het Project is als volgt gedefinieerd:

Het verbeteren van de cyber weerbaarheid van organisaties die gevestigd zijn in Breda dan wel diensten en of producten leveren in Breda en daarmee van de cyberweerbaarheid van Breda als gehele stad. De ervaringen worden vast gelegd in drie producten waar andere ecosystemen in steden sneller en eensluidend mee kunnen starten. Dit mondt uit in:

 • Kennis ontwikkelen over hoe cyberweerbaarheid te verhogen in een stedelijke omgeving;
 • Die kennis vervolgens toepassen om van Breda een (meer) cyberweerbare stad te maken. Hierdoor praktische ervaring en expertise creëren;
 • De opgedane kennis en expertise delen met andere ecosystemen en partijen.

De deelnemers aan DWB trachten het gezamenlijke doel te bereiken door:

 • Het organiseren en faciliteren van het cyberweerbaar Ecosysteem voor Breda;
 • Het actief delen en verspreiden van kennis omtrent de weerbaarheid tegen cyber criminaliteit van de Deelnemers;
 • Het faciliteren van overleg binnen de Inner Circle;
 • Het bepalen van criteria voor organisaties die deel uitmaken van de Inner Circle (product 1);
 • Het ontwikkelen van een gestructureerde manier van communicatie over cyberweerbaarheid met de Outer Circle (product 2);
 • Het verrichten van onderzoek naar de manier van samenwerken in het Ecosysteem;
 • Het opstellen van een set afspraken voor het delen van data in de Inner Circle (product 3);
 • Het communiceren met stakeholders binnen en buiten het Ecosysteem om kennis te delen.
 • Het allerbelangrijkste bij de opzet van een ecosysteem waar zeer gevoelige informatie wordt uitgewisseld is het ‘Bouwen aan vertrouwen’;
 • Kennissessies met de Inner Circle;
 • Juridische controle op het mogen verstrekken van advies door overheidsorganisaties en de consequenties daarvan;
 • Concrete hulp aan een mkb-bedrijf dat getroffen is door een ransomware-aanval.
   

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.