Sluit
Foto van een containerschip in de Rotterdamse haven.

FERM

Om de bewustwording over cybersecurity en resilience in de Rotterdamse haven te verhogen is FERM gestart.

FERM

Deelnemers samenwerkingsverband

 • Gemeente Rotterdam
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • Zeehavenpolitie
 • Deltalinqs

Oprichtingsjaar

2016

Regio

Rotterdamse Haven

Sector

 • Sectoroverstijgend

Branche

 • Meerdere branches

Over FERM

De digitalisering van processen door inzet van robots en IT-systemen biedt grote voordelen, maar brengt ook risico's met zich mee. Hoe houden we het veilig? Om de bewustwording over cyber security en resilience in de Rotterdamse haven te verhogen is FERM gestart. Daarnaast is de Havenmeester van Rotterdam, René de Vries, door de Burgemeester van Rotterdam, de Politie, het OM en het havenbedrijfsleven (Deltalinqs) aangesteld als Port Cyber Resilience Officer (PCRO). Naast het verhogen van bewustwording, versterken FERM en de PCRO de onderlinge samenwerking en kennisdeling bij alle bedrijven in het Rotterdamse havengebied.

Doel van het programma is het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven in de Rotterdamse haven en het bewustzijn bij bedrijven over cyber risico's te verhogen om zo de best digitaal beveiligde haven van de wereld te worden. Het programma is een initiatief van Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Zeehavenpolitie en Deltalinqs.

 • Website www.ferm-rotterdam.nl als bron van actuele nieuwsberichten over cybersecurity in de Rotterdamse haven; hulpmiddelen voor MKB partijen en een overzicht van gespoofde websites gericht op de Rotterdamse industrie.
 • FERM organiseert 4-5 keer per jaar een Port Cyber Café met elke keer een wisselend en leerzaam thema. Bedrijven uit de Rotterdamse haven mogen hier gratis aan deelnemen.
 • Elk jaar organiseert FERM een gezamenlijk cybercrisisoefening 'Cybernautics'. Hier aan nemen o.a. nautisch dienstverleners, bedrijven uit de Rotterdamse haven en onze veiligheidspartners deel.
 • In gebruik name van het Haven Cybermeldpunt voor het melden van IT-verstoringen met invloed op het laden en lossen, aan- en afmeren en op veiligheidsmaatregelen in het kader van de Havenbeveiligingswet.
 • Aanstellen van Port Cyber Resilience Officer.
 • Oprichting van centraal meldpunt voor cyberincidenten.
 • Jaarlijkse cybersecurity oefeningen 'Cybernautics' samen met nautisch dienstverleners en bedrijven.
 • Sinds de oprichting van FERM zijn er jaarlijks 4-5 Port Cyber Café's georganiseerd.
 • Groot aantal bedrijven bereikt middels de Port Cyber Café's, website en andere evenementen.

Eind 2019 start een pilot waarin FERM cybersecurity dienstverlening aan een beperkte groep bedrijven in de Haven gaat aanbieden.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.