Sluit
Foto van een containerschip in de Rotterdamse haven.

FERM

Om de bewustwording over cybersecurity en resilience in de Rotterdamse haven te verhogen is FERM gestart.

FERM

Deelnemers samenwerkingsverband

 • Gemeente Rotterdam
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • Zeehavenpolitie
 • Deltalinqs
 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Subsidie

1-9-2020 t/m 30-8-2023

Oprichtingsjaar

2016

Regio

Rotterdamse Haven

Sector

Sectoroverstijgend

Branche

Meerdere branches

Over FERM

FERM is geen afkorting, maar de Rotterdamse vertaling van resilience. Wij helpen om jouw bedrijf en daarmee de Rotterdamse Haven weerbaar te maken tegen digitale verstoringen. Cybersecurity pakken we samen effectief aan, met de collega’s in de keten én de schaalvoordelen van collectieve inkoop van diensten.
FERM is bestemd voor alle bedrijven in het sterk verbonden netwerk van ruim 700 bedrijven in het Haven Industrieel Complex. Uiteraard is daarbij oog voor de specifieke behoeften en diensten voor de verschillende bedrijven. Voor het kleinbedrijf is er onder meer advies rond bewustwording en praktische handvatten voor het managen van IT. Het middenbedrijf kan rekenen op advies over een veilige inrichting van de IT-omgeving en actuele dreigingsinformatie. Voor het grootbedrijf is met name waardevol om te zien dat de omgeving – zowel keten als fysieke omgeving – veiliger worden. Want als een terminal even verderop – ook al heb je er geen directe relatie mee – problemen heeft, heb jij er ook last van. Samen maken we de schakel sterker.

Alle leden van FERM kunnen gebruikmaken van hun ‘buddy’ en van een portal met mobiele app om informatie te delen. Dreigingsinformatie afkomstig van het NCSC (die FERM onder haar participanten mag delen vanwege de OKTT-status) is daar onderdeel van. Deze wordt door een moderator verrijkt met handelingsperspectief. Ook wordt er bij acute incidenten informatie via Signal gedeeld. Daarnaast ontvangen participanten een basis cyberweerbaarheidsscan, gezamenlijke trainingen en een jaarlijkse crisisoefening.

FERM heeft ook openbare dienstverlening, waaronder de website ferm-rotterdam.nl, de nieuwsbrief en de periodieke FERM Port Cyber Café’s.

Stichting FERM heeft geen winstoogmerk. Deelname kost € 3.500 per jaar plus éénmalig € 1.500 aansluitkosten.

Doel van het programma is het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven in de Rotterdamse haven en het bewustzijn bij bedrijven over cyber risico's te verhogen om zo de best digitaal beveiligde haven van de wereld te worden. Het programma is een initiatief van Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Zeehavenpolitie en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Er wordt ook samengewerkt met de Douane en DCMR.

 • Website www.ferm-rotterdam.nl als bron van actuele nieuwsberichten over cybersecurity in de Rotterdamse haven; hulpmiddelen voor MKB partijen en een overzicht van gespoofde websites gericht op de Rotterdamse industrie.
 • FERM organiseert 4-5 keer per jaar een Port Cyber Café met elke keer een wisselend en leerzaam thema. Bedrijven uit de Rotterdamse haven mogen hier gratis aan deelnemen.
 • Elk jaar organiseert FERM een gezamenlijk cybercrisisoefening 'Cybernautics'. Hier aan nemen o.a. nautisch dienstverleners, bedrijven uit de Rotterdamse haven en onze veiligheidspartners deel.
 • In gebruik name van het Haven Cybermeldpunt voor het melden van IT-verstoringen met invloed op het laden en lossen, aan- en afmeren en op veiligheidsmaatregelen in het kader van de Havenbeveiligingswet.
 • Een exclusief dienstenpakket voor participanten, waaronder een IT-portaal voor interactie en kennisdeling tussen participanten, communicatie over actuele dreigingsinformatie inclusief handelingsperspectief, cyberweerbaarheidsscan, gezamenlijke trainingen en een jaarlijkse crisisoefening.
 • Aanstellen van Port Cyber Resilience Officer.
 • Oprichting van centraal meldpunt voor cyberincidenten.
 • Jaarlijkse cybersecurity oefeningen 'Cybernautics' samen met nautisch dienstverleners en bedrijven.
 • Sinds de oprichting van FERM zijn er jaarlijks 4-5 Port Cyber Café's georganiseerd.
 • Groot aantal bedrijven bereikt middels de Port Cyber Café's, website en andere evenementen.
 • Oprichting Stichting FERM in januari 2021 en uitrol dienstenpakket participanten.

Sinds 1 januari 2021 is FERM een stichting – zonder winstoogmerk – waarin actief samenwerking met bedrijven in het Haven Industrieel Complex wordt gezocht. Naast de openbare onderdelen van FERM is een dienstenpakket gelanceerd exclusief voor participanten, waaronder een IT-portaal voor interactie en kennisdeling tussen leden, communicatie over actuele dreigingsinformatie inclusief handelingsperspectief, een cyberweerbaarheidsscan, gezamenlijke trainingen en oefeningen, en een jaarlijkse crisisoefening.

Deelname kost € 3.500 per jaar plus éénmalig € 1.500 aansluitkosten.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.