Sluit
Verkeerstoren Schiphol

CYSSEC

CYSSEC is een publiek-private samenwerking dat is geïnitieerd door de Schiphol Group en zich richt op de verhoging van de digitale weerbaarheid van het gehele Schiphol ecosysteem.

CYSSEC (Cybersecurity Synergie Schiphol Ecosysteem)

Deelnemers samenwerkingsverband

 • Alle actieve organisaties op het Schiphol-gebied met een werkgroep van 12 organisaties (publiek en privaat, MKB en grootbedrijf).

Subsidie

1-7-2019 t/m 30-6-2022

Oprichtingsjaar

2016 geïnitieerd, 2017 eerste projectjaar

Regio

Schiphol

Sector

Sectoroverstijgend

Over CYSSEC

Schiphol, één van de belangrijkste toegangspoorten voor Europa, bestaat niet uit 1 bedrijf maar uit honderden en vormt daarbij een eigen ecosysteem. Ook dit ecosysteem is de afgelopen 20 jaar in een hoog tempo gedigitaliseerd. Digitalisering biedt veel kansen maar vereist tegelijkertijd maatregelen om opgewassen te zijn tegen cyberrisico's. Alleen wanneer de digitale veiligheid goed op orde is, kunnen digitaliseringskansen optimaal worden benut. Niet alle organisaties hebben echter de ruimte, tijd of kennis om hun digitale veiligheid op orde te hebben of te krijgen. Cyber Synergie Schiphol Ecosysteem (CYSSEC) wil deze organisaties graag helpen en streeft ernaar om de digitale weerbaarheid van deze organisaties te verhogen.

Binnen CYSSEC verhogen we samen met de partijen in het Schiphol ecosysteem, op basis van co-creatie, het algehele cyber weerbaarheids- en volwassenheidsniveau van het Schiphol community op een duurzame wijze. Speerpunten voor 2019 zijn daarbij:

 • Blijven inzetten op cybersecurity awareness: zowel wat cybersecurity binnen een organisatie betreft als de onderlinge, organisatie-overschrijdende IT-afhankelijkheden;
 • 'Empowering the Ambassadors': het verder faciliteren en versterken van de cybersecurity initiatieven die uit de CYSSEC-werkgroep komen;
 • Behoefte-gestuurde ontwikkeling van tools en hulpmiddelen;
 • Hoog-over risicoanalyse van de ketens in de community;
 • Samenwerken met andere cybersecurity initiatieven, o.a. door samen te werken met het DTC.
 • CYSSEC.nl: online platform met actuele cyberinformatie en een beschermde omgeving met tools/hulpmiddelen voor MKB partijen;
 • Evenementen: wij organiseren kennissessies voor en met de organisaties uit de Schiphol-community, waarbij we experts laten induiken op cyber onderwerpen;
 • Communicatie: we delen nieuws en kennis middels de website, een maandelijkse nieuwsbrief, LinkedIn en promotiemateriaal;
 • Werkgroep:  met een werkgroep bestaande uit betrokken partijen organiseren we gezamenlijk activiteiten om cybersecurity bewustzijn te verhogen.
 • Cumulatief zijn er vanuit CYSSEC in 2,5 jaar ca. 50 sessies georganiseerd;
 • Ca. 320 individuele deelnemers aan CYSSEC van meer dan 90 organisaties;
 • Ca.  210 leden met toegang tot het CYSSEC platform;
 • Een actieve werkgroep met formele CYSSEC Ambassadeurs:
  • 12 organisaties;
  • Memorandum of Understanding;
  • Individuele CYSSEC tracks met organisaties.

Met de werkgroep zijn een aantal 'tracks' geïnitieerd om cybersecurity awareness in de gehele community te verbeteren. Dit bevat onder het gezamenlijk organiseren van (table top) oefeningen, het betrekken van cybersecurity awareness bij trainingen voor veiligheidscertificaten en badges, voorlichtingscampagnes op regionale onderwijsinstellingen, etc.

Een initiële planning is in kaart gebracht voor de vaststaande milestones in 2019:

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio’s in de niet-vitale sectoren.