Sluit

Cyber Netwerk Drechtsteden

Deelnemers samenwerkingsverband

  • VitrumNet BV
  • HBO Drechtsteden
  • Hoek en Blok IT Advisory
  • IMC Organisatie Personeel Subsidie BV

Subsidie

1-9-2019 t/m 31-8-2022

Oprichtingsjaar

2019

Regio

Drechtsteden

Sector

Sectoroverstijgend

Over het Cyber Netwerk Drechtsteden

Het Cyber Netwerk Drechtsteden (CND) is een samenwerkingsverband dat het thema cyberweerbaarheid onder de aandacht brengt bij bedrijven in de regio Drechtsteden.

Bedrijven zijn in hun bedrijfsvoering afhankelijk van een goed functionerende en veilige digitale omgeving terwijl zij continu verbonden zijn met het internet. Externe cyberdreigingen vormen voor bedrijven een risico, omdat bijvoorbeeld de uitval van processen, het lekken van vertrouwelijke informatie of schade aan systemen, hoge kosten tot gevolg heeft, reputatieschade met zich meebrengt en zelfs de continuïteit kan schaden. Naast externe dreigingen vormen interne cyberbedreigingen een risico welke veelal zijn oorsprong vinden in het ontbreken of onvoldoende toepassen van een effectief cyberprotocol. Bedrijven zijn zich hier nog onvoldoende van bewust en lijken te weinig te beschikken over de juiste kennis en informatie.

Het Cyber Netwerk Drechtsteden (CND) is een samenwerkingsverband dat het thema cyberweerbaarheid onder de aandacht wil brengen bij bedrijven in de regio Drechtsteden. Het doel is om bedrijven in de regio bewust te maken van de risico's die digitalisering (van bedrijfsprocessen) en daarmee cyberbedreigingen voor de bedrijfsvoering vormen én hen te voorzien van middelen en tools om die risico’s en eventuele economische schade te verkleinen.

Het CND zal zich in de eerste 2 jaar voornamelijk bezighouden met het vergroten van de cyberbewustzijn in de Drechtsteden, het versterken van kennis en expertise van leden in het netwerk en het verbeteren van de informatiepositie van leden over digitale dreigingen en incidenten. Daarbij willen we zoveel mogelijk op relatie en via bestaande netwerken de doelgroep benaderen. Op die manier proberen we algemene informatie "daadwerkelijk te laten landen". Dit doen we op 4 manieren:

  • Via de (media)kanalen van de samenwerkingspartners en haar directe netwerken;
  • Via diverse events in de regio;
  • Via op 1 op 1 contact met bedrijven;
  • Door CND een gezicht te geven en persoonlijk als ambassadeur op te treden.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.