Sluit

CYRA

Deelnemers

  • Stichting FERM - Rotterdam;  
  • Stichting Cyber Safety Noord Nederland (CSNN);  
  • TÜV Nederland;
  • Stichting Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB).

Subsidie

1-1-2023 t/m 31-12-2025

Oprichtingsjaar

2021

Regio

Landelijk

Sector

  • High tech maakindustrie en toeleveranciers;
  • Havengebied Rotterdam;
  • Actieve sectoren binnen CSNN.

Het samenwerkingsverband CYRA staat open voor andere sectoren en samenwerkingsverbanden om aan te haken. 

Over het samenwerkingsverband CYRA

Het samenwerkingsverband voor het project bestaat uit een stichting waarin verschillende partijen samenwerken. Stichting FERM-Rotterdam, Stichting Cyber Safety Noord Nederland, TÜV Nederland en Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport voeren het project en de daarbij behorende activiteit:

Het geven van inzicht in de digitale kwetsbaarheden van ondernemers en onderneming in hun keten met een optie tot certificering.

De gemeenschappelijke doelstelling van de samenwerkende ondernemingen is om één standaard voor maturity / certificeringsschema voor cyber te gebruiken in Nederland over de verschillende sectoren en toezichthouders. In opmaat voor de NIS2. Hiervoor gebruiken we CYRA® (CYber RAting), ontwikkeld door Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB), TÜV en ASML voor de high tech maakindustrie en toeleveranciers.

Hiervoor is het samenwerkingsverband als projectvorm gekozen; juist om de samenwerking met het Digital Trust Center (DTC) en andere initiatieven op te zoeken.
Door het gebruik van een stichting - onafhankelijk van CWB, TÜV en ASML en zonder winstoogmerk - en daar rechten en gebruik neer te leggen, maken we de weg vrij voor een nationaal te gebruiken standaard. De eerste gebruikers hiervan zijn FERM en CSNN naast CWB. Het CYRA®-framework biedt ook de mogelijkheid voor sectoren om aanvullende sectorspecifieke cybersecurity controls toe te voegen.

Doelstelling

Het overkoepelende doel is organisaties meer cyberweerbaar te maken en om deze voor te bereiden op de NIS-2 directive. Eén van de middelen om dit doel te bereiken is het beschikbaar stellen van een assessment- en certificeringsmodel waarmee bedrijven en instellingen zelf aan de slag kunnen met het cyberweerbaar maken van hun organisatie, inzicht krijgen in de ambitie en het niveau van cybervolwassenheid en indien gewenst zich kunnen laten certificeren door een onafhankelijke certificeringsorganisatie zoals TÜV.

De doelgroep van dit schema zijn bedrijven in verschillende sectoren voor wie ISO27001-certificering een stap te ver is.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.