Sluit

GEU

Deelnemers samenwerkingsverband

GEU

Subsidie

1-9-2019 t/m 28-2-2022

Regio

Heel Nederland

Branche

Onderwijs

Over de GEU

De GEU (Groep Educatieve Uitgeverijen) is de brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening in Nederland. Wij helpen mogelijk te maken dat scholen het onderwijs kunnen bieden dat ze willen. Wij faciliteren een pluriforme branche, waarin voor aanbieders mogelijkheden zijn zich te onderscheiden en voor scholen iets te kiezen valt. Ons motto 'Samen werken voor onderwijs' geven we vorm door samenwerking te zoeken en te ondersteunen tussen aanbieders onderling en met publieke partijen in en rond het onderwijs. Daarbij concentreren we ons op thema's privacy, leermiddelen, auteursrecht, lage BTW en standaarden.

De GEU is onderdeel van Edu-K. Edu-K is het platform waarin de verschillende partijen uit de onderwijsketen - van brancheorganisaties van educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers tot koepelorganisaties van scholen - werken aan een succesvolle inzet van ict bij het leren, nu en in de toekomst. In Edu-K verband is onder andere een privacyconvenant afgesloten waarmee de AVG hanteerbaar is gemaakt voor onderwijsinstellingen en de leveranciers van digitale onderwijsmiddelen. De GEU verplicht haar leden te voldoen aan het privacyconvenant en ondersteunt bij de implementatie daarvan. Een onderdeel van het convenant is het Certificeringsschema waarin de leverancier aan de onderwijsinstelling verantwoording aflegt van de technische en organisatorische maatregelen die zijn genomen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Het gebruik van het certificeringsschema is bij menig lid van de GEU in ontwikkeling. De GEU wil de leden helpen het beveiligingsniveau van digitale onderwijsmiddelen naar een nog beter niveau te brengen, maar ook bij het weerbaarder maken van andere digitale systemen die uitgevers gebruiken in hun bedrijven en voor de communicatie met (potentiƫle) klanten. Uiterlijk schooljaar 2022 - 2023 willen we dat alle GEU-leden deze verdiepings- en verbredingsslag hebben uitgevoerd Met dit cyberweerbaarheidsplan ontwikkelt de GEU met haar leden ook een cyberweerbaarheidsnetwerk waarin bedrijven met elkaar samenwerken om het niveau van cyber security naar een steeds hoger niveau te brengen.

  • De vorming van een cyberweerbaarheidsnetwerk waarin alle leden van de GEU participeren en waarin de leden relevant cybersecurity expertise krijgen aangereikt en kennis en informatie met elkaar delen;
  • Het stimuleren van bewustwording van cyberweerbaarheid bij de leden en het ontwikkelen en beschikbaar stellen van praktisch toepasbare hulpmiddelen om de cybersecurity te verbeteren;
  • Het ontwikkelen van een verdieping op de bestaande verwerkersovereenkomsten, met het certificeringschema als basis voor de maatregelen: cybersecurity-baseline;
  • Het uitvoeren van bedrijfsscans om inzicht te geven in (potentiĆ«le) digitale kwetsbaarheden van de leden en om te adviseren over mogelijkheden tot het versterken van de cyberweerbaarheid van de onderneming.

In het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0 zijn afspraken gemaakt tussen (vertegenwoordigers van) aanbieders van digitale onderwijsleermiddelen en scholen. De school bepaalt hoe persoonsgegevens worden verwerkt; dat is de essentie van dit convenant. Via verwerkersovereenkomsten worden deze afspraken van toepassing verklaard op de relatie tussen scholen en de leveranciers van digitale onderwijsleermiddelen. In deze afspraken wordt bijvoorbeeld geregeld voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt en dat uitgeverijen altijd zorg zullen dragen voor een goede beveiliging van persoonsgegevens. De GEU stelt ondertekening van dit convenant als een voorwaarde voor lidmaatschap, alsmede het onderschrijven van het privacyreglement voor het gebruik van persoonsgegevens van leerlingen binnen leermiddelen PO/VO/MBO.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.