Sluit
header Anti-DDoS-Coalitie

Anti-DDoS-Coalitie

De Anti-DDoS-Coalitie is een samenwerkingsverband tegen DDoS-aanvallen. Het samenwerkingsverband bestaat uit diverse organisaties waaronder overheden, internetproviders, internet exchanges, academische instanties, non-profitorganisaties en banken. De coalitie heeft als doel om DDoS vanuit verschillende hoeken te onderzoeken en bestrijden.

De Anti-DDoS-Coalitie heeft werkgroepen in het leven geroepen. Elke werkgroep houdt zich met een bepaald thema rondom DDoS-aanvallen bezig. In elke werkgroep participeren vakspecialisten vanuit verschillende organisaties. Bedrijven en organisaties profiteren zo van de bundeling van kennis in de verschillende werkgroepen op het gebied van DDoS-bestrijding. De werkgroepen zijn: Juridische Zaken, Communicatie, Clearinghouse, Oefenen, Architectuur & Maatschappij.

 

Deelnemers

18 organisaties: AMS-IX, KPN, Politie, SURF, SIDN, NCSC, Nederlandse Vereniging van Banken, Universiteit Twente, NL-ix, Belastingdienst, Logius, Agentschap Telecom, Stichting Digitale Infrastructuur Nederland, NBIP-NaWas (NationaleWasstraat), VNO-NCW, Kadaster, ABN AMRO en Digital Trust Center.

 

Subsidie

1-2-2022 t/m 31-1-2024
 

Oprichtingsjaar

2018

 

Regio

Landelijk

 

Sector

Sectoroverstijgend

 

Doelstelling

In Nederland waren er in januari 2018 een groot aantal DDoS-aanvallen. Een aantal organisaties kwam tot de conclusie dat er iets moest veranderen en besloten om het concept van coöperatieve DDoS-bestrijding op nationaal niveau in praktijk te brengen. De nationale Anti-DDoS-Coalitie werd opgericht, een vrijwilligersconsortium van 18 Nederlandse organisaties uit uiteenlopende sectoren. Onder de deelnemers bevinden zich onder meer internetserviceproviders, banken, internet exchanges en overheidsinstellingen.

Ondanks hun sterk uiteenlopende achtergronden hebben de deelnemende organisaties één gemeenschappelijk doel: het verbeteren van de weerbaarheid van Nederlandse onlinediensten door DDoS-aanvallen op coöperatieve basis te bestrijden over verschillende organisaties en sectoren heen.

De impact van DDoS blijft ongekend groot op de Nederlandse samenleving, de missie van de Anti-DDoS-Coalitie is:

 • Kennisoverdracht over het onderwerp DDoS-aanvallen; 
 • Open en transparant;
 • Zo veel mogelijk delen met elkaar.

Om de missie te kunnen realiseren kiest Anti-DDoS-Coalitie voor de volgende aanpak:

 • Het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen;
 • Het delen van metingen van de kenmerken van DDoS-aanvallen via een zogenaamd ‘DDoS clearinghouse’;
 • Het gezamenlijk uitvoeren van DDoS-oefeningen;
 • Het verstrekken van informatie over DDoS-aanvallen aan het algemene publiek;
 • Het bevorderen van beveiligingsstandaarden die helpen bij de bescherming tegen DDoS-aanvallen.

Deze aanpak wordt uitgevoerd door de verschillende werkgroepen waarin experts geregeld bij elkaar komen. Daarnaast is 4 keerper jaar een plenair overleg met alle deelnemers en komt het kernteam regelmatig bij elkaar om de stand van zaken door te nemen.

 • inbreng van kennis en kunde in het CONCORDIA project voor de ontwikkeling van een DDoS Clearinghouse;
 • doorontwikkeling van het DDoS Clearinghouse in Nederland;
 • meerdere DDoS-oefeningen per jaar;
 • presentaties en kennisdeling op (internationale) congressen en evenementen;
 • kennisdeling binnen de coalitie door middel van bijeenkomsten.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.