Sluit

Stichting Cyberweerbaarheid Noord-Nederland

Deelnemers samenwerkingsverband

 • Stichting Cybersafety Noord-Nederland
 • Stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland
 • DataDiensten Fryslân
 • De Friesland zorgverzekeraar
 • Connect.frl
 • Bedrijvenvereniging west (Groningen)
 • Samenwerking Noord
 • Federatie 058
 • Veiligheidsregio Fryslân
 • Provincie Drenthe

Subsidie

1-9-2018 tot 1-9-2022

Oprichtingsjaar

2018

Regio

Noord-Nederland (Groningen, Drenthe en Friesland)

Sector

De stichting wil de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen volgens een sector- generieke aanpak vergroten.

Over Stichting Cyberweerbaarheid Noord-Nederland

De economische omgeving van Noord-Nederland kent veel jonge, innovatieve ICT en ICT-gerelateerde bedrijven. De steeds verder toenemende digitalisering (leidend tot nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg, veiligheid, energie, agro, etc.) biedt voor Noord-Nederland grote kansen, maar vraagt ook om maatregelen tegen de toenemende risico’s van cyberdreigingen. Feit is dat veel (mkb-)ondernemers zich nog nauwelijks bewust zijn van deze dreigingen. Hun ICT-infrastructuur is vaak onvoldoende beveiligd en het ontbreekt hen aan kennis en middelen om de beveiliging te verbeteren en bij cyberaanvallen adequaat te reageren.

De stichting wil graag samen met de ondernemers in Noord-Nederland werken aan een betere cyberweerbaarheid. Hiervoor heeft de stichting onderstaande concrete doelstellingen:

 1. Het bedrijfsleven (zowel mkb als grotere bedrijven) via (online) voorlichting inzicht bieden in en zich bewust laten worden van cyberweerbaarheid en de (bedrijfseconomische) gevaren die samenhangen met cybersecurity en het belang om actie te ondernemen.
 2. Het realiseren van een vertrouwensband tussen ondernemers, zodat ze informatie met elkaar kunnen delen.
 3. Het bedrijfsleven en andere geïnteresseerde organisaties faciliteren met kennis en kunde om in de toekomst voldoende veilig hun reguliere business te kunnen doen en blijvend te kunnen innoveren.
 4. Voor professionals voldoende aanbod en kennis regelen, zodat ze zich kunnen laten informeren over sociaal organisatorische, wettelijke en technische mogelijkheden op het gebied van cybersecurity.

Afgeleide doelstellingen zijn:

 1. Indirect bijdragen aan het bewaken en het versterken van de noordelijke (digitale) economie en bijdragen aan het scheppen van extra werkgelegenheid;
 2. Andere doelgroepen, zoals burgers, leerlingen van PO- en VO-scholen, voorlichten over dit onderwerp.

De stichting gaat van start met een 5-tal concrete producten en diensten:

 1. Cyber to Go roadshow
  Bewustmakingssessie waarin de weerbaarheid van ondernemers wordt vergroot. Na deze sessies is de ondernemer zich bewust welke risico's er zijn op het gebied van cybersecurity.
  In conceptvorm beschikbaar en al uitgeprobeerd bij bedrijven in Leeuwarden en Sneek.
 2. Security Audit
  Vergroten van de effectiviteit van de beveiliging van mkb-bedrijven in Noord-Nederland. Middels een audit worden de essentiële processen van een bedrijf getest op de mate van beveiliging. Deze audit wordt afgesloten met het opleveren van een adviesrapport.
  In conceptvorm beschikbaar en wordt verder ontwikkeld voor verschillende type bedrijven.
 3. Security Pool
  Opzetten van een shared resource pool die ingezet kan worden bij de verschillende deelnemende bedrijven. Op niveau brengen van werknemers deelnemende bedrijven.
 4. Security Community
  Opzetten van een community met als doel kennis met elkaar te delen.
 5. Cybercrises oefeningen
  Organiseren van grootschalige cybercrisisoefeningen met verschillende organisaties. Een belangrijk onderdeel is het testen van de informatiestromen  in de keten.

De volgende lopende activiteiten zijn inmiddels gestart:

 1. Hacklab Noord Nederland
  Hacklab is een veilige plek waar jonge getalenteerde internetgebruikers (15-25 jaar) naar toe kunnen komen om kennis en kunde binnen het cyberdomein op eigen niveau en tempo te kunnen ontwikkelen.
 2. Northern Security Conference
  Jaarlijks wordt in Assen, Groningen of Leeuwarden de Northern Security conference georganiseerd.
 3. Cyber-to-Go Roadshows
  De eerste Cyber-to-Go Roadshows zijn uitgevoerd en worden nu geëvalueerd en verder ontwikkeld.
 • De totale kosten van het project voor een periode van 2 jaar voor het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van de werkpakketten: € 407.440
 • Dekking van de kosten door de partners van het samenwerkingsverband: € 208.440
 • Aanvullende subsidie: € 200.000

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.