Sluit

6 subsidieontvangers voor vergroten cyberweerbaarheid bekend

28 dec 2021

Om de cyberweerbaarheid van bedrijven te vergroten, heeft het Digital Trust Center de subsidieregeling Cyberweerbaarheid in het leven geroepen. Samenwerkende bedrijven kunnen aanspraak maken op subsidie mits hun plannen of projecten voldoen aan de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gestelde criteria. Maar liefst 6 projecten zijn uitgekozen om met subsidie van start te gaan.

Graag stellen we de samenwerkingsverbanden met hun plannen voor:

 • Stichting Dutch Institute for Vulnerability Disclosure: DIVD 2022-2024

  Het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD) scant het internet op veelvoorkomende beveiligingslekken, kwetsbaarheden en blootstellingen met een hoge impact, open databanken en zero-day-aanvallen. Deze meldt het DIVD bij de eigenaren van de systemen, ongevraagd en gratis. Het DIVD levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de cyberweerbaarheid van Nederland. Ook is het instituut een platform voor experts van beveiligingsbedrijven die gezamenlijk onderzoek doen om het internet veiliger te maken. Hier heeft het mkb heeft voordeel van.

  Om de groei van DIVD mogelijk te maken en onderzoekers te ondersteunen in hun werk, zijn betaalde krachten nodig. Stichting DIVD voert daarom hun plan uit met minstens 6 bedrijven.

 • Stichting ECP: Cyberweerbaar tegen DDoS door de nationale Anti-DDoS-Coalitie

  Een belangrijke voorwaarde voor het vergroten van de weerbaarheid is het realiseren van 1 cross-sectoraal, publiek-privaat aansluitpunt voor alle Nederlandse partijen die DDoS-aanvallen actief bestrijden. Hiervoor zet de coalitie een DDoS-clearinghouse op. Dit is een technische voorziening waarmee deelnemers de aanvalskenmerken van een DDoS automatisch kunnen classificeren en doorgeven aan de andere partijen binnen de coalitie. Door een gestandaardiseerde verspreiding kunnen andere organisaties gericht maatregelen nemen.

  De deelnemers aan dit samenwerkingsverband leveren netwerk-, hosting- of clouddiensten aan het Nederlandse bedrijfsleven. Deze centrale aanpak heeft ook direct effect op de 100.000 mkb’ers en grotere bedrijven die de diensten van deze providers voor hun eigen digitale toepassingen gebruiken.

 • Stichting The Hague Security Delta: cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland

  Cyberincidenten komen ook steeds meer voor binnen de tuinbouw. Dit komt door toenemende digitalisering van de tuinbouw en de opkomst van Internet of Things. Omdat er een ingewikkelde ketenafhankelijkheid binnen de glastuinbouwsector (toelevering, teelt en handel) is, heeft de hele sector er last van als ketenpartners niet kunnen leveren door een cyberincident.

  Het cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland wordt hét regionale expertisecentrum en informatieknooppunt rond cybersecurity-vraagstukken binnen de hele keten van het tuinbouwcluster. Er wordt voorzien in samenwerking tussen bedrijven die een belangrijke plek hebben in de ketenregie (telersverenigingen, coöperaties en grote handelshuizen), kennisinstellingen, overheden en cybersecurity-dienstverleners.

  Het cyberweerbaarheidscentrum (CWC) gaat relevante informatie verstrekken, zodat tuinbouwbedrijven maatregelen kunnen treffen om cyberincidenten te voorkomen. Ook zal het CWC stimuleren dat bedrijven onderling kennis uitwisselen over cyberdreigingen en risico's om zo van elkaar te leren.

  Greenboard, een samenwerkingsverband van 50 partners binnen Greenport West-Holland (ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen), steunt dit initiatief.

 • MMOX: Netwerk voor Risk-Based Cyberweerbaarheid (NRBC)

  Retailondernemers hebben te maken met veel financiële transacties en er is relatief veel integratie met externe digitale systemen en andere partijen. Dit maakt hen kwetsbaar voor cyberaanvallen. Helaas zijn veel retailondernemers zich nog niet volledig bewust van de vele risico’s van cybercriminaliteit.

  In dit project werken 4 retail franchisenemers samen. Zij doen dit met een cyberveiligheid expert, MMOX B.V., die sinds 2015 werkt met een innovatieve, risico gebaseerde cybersecurity aanpak. ABN AMRO maakt dit project mogelijk omdat zij een groot netwerk heeft van (retail) eindgebruikers en veel ervaring heeft met het verspreiden van kennis.

  Doel is om een nieuwe innovatieve blauwdruk voor het verhogen van de cyberweerbaarheid in deze sector neer te zetten. Ook wordt gebouwd aan een nieuw netwerk waarin ondernemers centraal staan: het Netwerk voor Risk-Based Cyberweerbaarheid (NRBC). Hierdoor kunnen (retail)ondernemers ook in de toekomst sneller en beter geholpen worden.

 • Synanta BV: MKB Cybersecurity Governance

  Om organisaties te helpen gaat het project met bestaande kennisbanktechnologie van Synanta de quickscan uitbreiden met een MKB Cybersecurity Governance Scan. Met deze scan wordt het binnen organisaties niet alleen duidelijk waar aandachtspunten liggen, maar ook wie binnen of buiten de organisatie voor welke taak verantwoordelijk is om deze aandachtspunten op te lossen, en wat te doen in geval van een cyberincident. De Cybersecurity Governance Scan wordt gebaseerd op de vragen uit de cybersecurity quickscan van Novel-T en de risicoklasse-scan

  Studenten van de Saxion Hogeschool gaan inhoudelijk meedenken en de scan uitvoeren bij bedrijven om praktijkervaring op te doen.

 • Stichting Cyber Safety Noord Nederland: Verbinden en borgen in Noord Nederland

  Voor vooral kleine mbk’ers is een aparte werknemer die zich specifiek bezighoudt met ICT en cyberveiligheid vaak niet haalbaar. De eigenaar of werknemers moeten deze activiteit veelal zelf oppakken. Cyber Safety Noord Nederland (CSNN) is het noordelijk knooppunt van het Digital Trust Center en zorgt voor vertrouwde oplossingen van dichtbij voor kleine mkb’ers, zodat zij zelf op een praktische manier zaken kunnen oppakken. 

  Met dit project werkt CSNN aan verdere verankering én uitbreiding van zijn rol voor het mkb door Living Lab Cyberweerbaarheid, een platform voor cyberoplossingen en een continue cyberweerbaarheidscampagne.

Subsidieregeling Cyberweerbaarheid

Ook samenwerkend de cyberweerbaarheid van ondernemend Nederland vergroten? Bekijk wat de mogelijkheden zijn.

Veilig digitaal ondernemen

Het Digital Trust Center biedt ter ondersteuning van ondernemers een breed palet aan cybersecurity informatie en een gereedschapskist met cybertools. Door middel van de 5 Basisprincipes van Digitaal Veilig Ondernemen kan elk bedrijf of organisatie haar basis op orde brengen. Testen waar je staat? Doe de Basisscan Cyberweerbaarheid.
Ook werkt het DTC samen met diverse organisaties ter vergroting van de digitale weerbaarheid bij ondernemend Nederland. Hulpvraag? Check waar je terecht kunt via de wegwijzer cybersecurityinitiatieven.