Sluit
Retail

Netwerk voor Risk-Based Cyberweerbaarheid

Het Netwerk voor Risk-Based Cyberweerbaarheid (NRBC) is een project waarin vier retailondernemers samenwerken met een cyberveiligheid expert MMOX. De vier ondernemers binnen het consortium representeren vier eindgebruikers die verschillend zijn in locatie, grootte, inhoud van werkzaamheden en organisatiestructuur. Allen voeren binnen hun bedrijfsactiviteiten ook een franchiseformule (Hema of Intratuin), waarvoor in dit project bewust is gekozen.

ABN AMRO is facilitator in dit project omdat zij veel ervaring heeft met het bewaken van bedrijfsrisico’s voor haar klanten. Ook de Vereniging Aangesloten Bedrijven (VAB) HEMA is facilitator, wat mogelijkheden biedt voor het delen van kennis en inzichten tussen de franchisenemers binnen de vereniging.

Deelnemers

  • JPM Vastgoed & Retail BV (retailondernemer met o.a. HEMA winkels)
  • Rome Beheer BV (retailondernemer met o.a. Intratuin winkels)
  • Roosendaal Warenhuis BV (retailondernemer met o.a. HEMA winkels)
  • Tritone Holding BV (retailondernemer met o.a. Intratuin winkels)
  • MMOX BV

Subsidie

1-1-2022 t/m 30-6-2023

Oprichtingsjaar

2021

Regio

Heel Nederland

Sector/Branche

Retail

Doelstellingen

De ambitie van de partners in dit project is om samen te werken aan een concrete, efficiënte en vooral bruikbare blauwdruk voor het verhogen van de cyberweerbaarheid voor retailondernemers. Door de ketenafhankelijkheid van retailondernemers, zal een verhoging van cyberweerbaarheid bij een aantal ondernemers al snel leiden tot een betere ketenweerbaarheid. 

Daarnaast wordt gebouwd aan een nieuw Netwerk voor Risk-Based Cyberweerbaarheid (NRBC) waarin ondernemers centraal staan. 
Het samenwerkingsverband binnen dit project en het NRBC zullen zorgen voor meer aandacht, bereik en impact van cyberveiligheid binnen de retailsector en uiteindelijk meer ketenweerbaarheid.

Het ontwikkelen van een nieuw netwerk voor, door en met ondernemers om te komen tot een duurzame en schaalbare oplossing om de cyberweerbaarheid bij retailondernemers te vergroten.
Via dit netwerk kunnen ondernemers beter en sneller worden bereikt met adviezen, diensten en hulpmiddelen om veilig digitaal te ondernemen. 

De activiteiten zijn onderverdeeld in verschillende werkpakketten die in twee fasen worden verricht. In de eerste fase gaan de vier retailondernemers samen met MMOX aan de slag met het verhogen van het kennisniveau betreffende cyberveiligheid, het verkrijgen van inzicht in digitale risico’s voor hun ondernemingen door en het versterken van de eigen cyberweerbaarheid.

In de tweede fase zullen de partners de opgedane kennis en ervaring omzetten in een blauwdruk voor retailondernemers. Samen met de facilitators ABNAMRO en VAB Hema zal het NRBC netwerk worden opgezet en uitgebouwd om de impact en het bereik van de projectresultaten binnen de retailsector te vergroten.

De activiteiten zijn onderverdeeld in Het project is in januari 2022 van start gegaan. De activiteiten van fase 1 worden op dit moment met de partners uitgevoerd.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.