Sluit
Glastuinbouw

Cyberweerbaarheidscentrum Greenport

Het aantal cyberaanvallen stijgt. Dat heeft voor bedrijven in het tuinbouwcluster grote gevolgen. Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport helpt bedrijven hun cybersecurityniveau te vergroten. Bedrijven en organisaties zijn op veel verschillende manieren digitaal verbonden met andere ketenpartijen en toeleveranciers. Zorgen voor veiligheid is dus een gezamenlijke opgave; het vraagt een ketenaanpak. Die aanpak is het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport: een gezamenlijk loket voor digitale veiligheid voor bedrijven in het tuinbouwcluster, zoals productiebedrijven, veredelaars, handel en toelevering.

Deelnemers

 • Greenport West-Holland
 • Security Delta (HSD) 
 • Royal Flora Holland
 • Interpolis-Achmea 
 • Delphy 
 • Dutch Fresh Port/VBO 
 • Hoogendoorn Automatisering 
 • Glastuinbouw Nederland 
 • Haagse Hogeschool
 • Provincie Zuid-Holland
 • GroentenFruit Huis

En ondersteund door:

 • Greenboard, het samenwerkingsverband van 50 partners: ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen vanuit Greenport West-Holland.

Subsidie

1-1-2022 t/m 31-12-2024

Oprichtingsjaar

2022

Regio

Nederland

Sector / branche

Tuinbouw

Uw bedrijf of organisatie is op veel verschillende manieren digitaal verbonden met andere ketenpartijen en toeleveranciers. Zorgen voor veiligheid is dus een gezamenlijke opgave; het vraagt een ketenaanpak. Die aanpak is het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport: een gezamenlijk loket voor digitale veiligheid voor bedrijven in het tuinbouwcluster, zoals productiebedrijven, veredelaars, handel en toelevering. 

Dankzij het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport staat u niet alleen in het organiseren van uw cyberweerbaarheid.

We bieden deelnemers middelen en ondersteuning, zoals:

 • Deelnemers helpen met onder meer raad en praktisch advies;
 • Verstrekken van actuele en relevante (dreigings)informatie;
 • Verhogen van bewustwording over digitale veiligheid binnen het tuinbouwcluster;
 • Faciliteren van kennisdeling en netwerking.

Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport is het expertisecentrum en informatieknooppunt rond cybersecurity-vraagstukken binnen het tuinbouwcluster. Met onze middelen en diensten krijgen deelnemers concrete handvatten om hun cybersecurityniveau te verhogen. Hierin hebben zij direct toegang tot experts om hen daarmee te helpen:

 • Cybersecurity 0-meting;
 • Toolbox;
 • Q&A spreekuur;
 • Digitaal loket voor raad & advies;
 • Praktische workshops;
 • Actuele dreigingsinfo;
 • Cybercafés;
 • ISAC: expert overleggen.
 • In 2020 is op verzoek van de Economic Board Zuid-Holland een analyse gemaakt over de impact van cyberonveiligheid. De indicatieve kosten van cyberonveiligheid in de provincie Zuid-Holland liggen tussen de 2 en 4 miljard euro per jaar. Jaarlijks wordt landelijk gemiddeld 20% van het mkb getroffen door een succesvolle cyberaanval. Op basis van deze analyse van de cybergereedheid van de Provincie Zuid-Holland werd geadviseerd om een Cyberweerbaarheidscentrum voor Greenport West-Holland, een van de belangrijkste economische sectoren in de provincie, op te zetten.

  “De cyberrisk awareness varieert. De telersverenigingen zijn grote ondernemingen die jaarlijks risicoanalyses doen en audits ondergaan door accountantsfirma’s. Het cyberrisico staat de laatste jaren steevast op de lijst van 10 belangrijkste risico’s en krijgt aandacht. Er wordt nagedacht over alternatieve netwerken en datasets om continuïteit bij uitval te verzekeren. Immers, ook korte uitval leidt tot grote verliezen. De verenigingen zijn nog niet actief bezig met het risico in de supplychain; men stelt geen eisen aan of monitort de cybergereedheid van de toeleveranciers (tuinders) of andere ketenpartners.”

  Ook stelt de analyse:

  “Veel kleinere glastuinbouwbedrijven behoren tot de categorie onwetend en onbekwaam aangaande cybersecurity: het is immers niet hun core business. Men valt terug op de dienstverlener of leverancier van meet- en regelapparatuur, netwerken of datacenters die zo goed als mogelijk proberen de risico’s technisch in te dammen.”
   

 • In oktober 2020 hebben Greenport West-Holland en De Security Delta (HSD) een alliantieovereenkomst ondertekend om nauw te gaan samenwerken op het gebied van digitale veiligheid in de tuinbouw. Zo treedt HSD toe tot de Greenboard, de partnerraad van Greenport West-Holland, en hebben beide organisaties afgesproken gezamenlijk de handschoen op te pakken voor het opzetten van een cyberweerbaarheidscentrum voor de tuinbouwsector binnen Greenport West-Holland.
   
 • In opdracht van de Provincie Zuid-Holland en Greenport West-Holland is bij de Haagse Hogeschool een onderzoeksopdracht voor het doen van een sectorale 0-meting voor digitale veiligheid van de tuinbouwsector Greenport WH uitgezet. Deze opdracht richt zich
  (1) op het in kaart brengen van de supplychain in de sector en
  (2) de daarbij horende cybersecurityrisico’s.
   
 • Op basis van de alliantie Greenport-WH en HSD alsmede de sectorale 0-meting, heeft in juli 2021 een startsessie plaatsgevonden tussen de indieners van deze DTC-aanvraag. Dus: 6 ketenregisseurs en 2 overkoepelende clusterorganisaties, in samenwerking met enkele supporting organisaties. De Coalition of the Willing die hier is gevormd is later omgedoopt tot Coalition of Doing. De coalition is de afgelopen maanden regelmatig bij elkaar gekomen om het voorliggende voorstel vorm te geven, mede op basis van de voorlopige uitkomsten van de sectorale 0-meting.
   
 • Op 8 oktober 2021 werd in de Greenboard, de board van Greenport WH, unaniem besloten het voorstel voor het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport WH aan te nemen en te ondersteunen (zie bijlage 1 voor de bevestiging). Dit betekent een brede ondersteuning vanuit het initiatief met de board bestaande uit vertegenwoordigers van: Themato, Delphy, Juva, Rabobank Rotterdam, VNO-NCW West, AgroEnergy, HSD, Rabobank Regio Den Haag, InnovationQuarter, Dunea, Duijvestijn Tomaten, BDO Haaglanden, Hoogendoorn Batenburg, Dutch Frech Port, VNO-NCW West-Oostland, Vertify, Rotterdam Partners, GroentenFruit Huis, Koppert Biological Systems, Royal FloraHolland, Forever Plants Group, AVAG, Interpolis-Achmea, VBO, Word Horti Center, Dutch Fresh Port, TNO, Glastuinbouw Nederland.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.