Sluit

Stichting Cyber Safety Noord Nederland

Deelnemers samenwerkingsverband

 • Stichting Cyber Safety Noord Nederland
 • MKB Cyber Campus
 • Connect.frl
 • Stichting ICT Center Friesland
 • Albrecht Kok Makelaars & Taxateurs

Subsidie

1-1-2022 t/m 31-12-2023

Oprichtingsjaar

2018

Regio

Noord-Nederland (Groningen, Drenthe en Friesland).

Sector

Sectoroverstijgend

Over dit samenwerkingsverband

De economische omgeving van Noord-Nederland kent veel jonge, innovatieve ICT en ICT-gerelateerde bedrijven. De steeds verder toenemende digitalisering (leidend tot nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg, veiligheid, energie, agro, etc.) biedt voor Noord-Nederland grote kansen, maar vraagt ook om maatregelen tegen de toenemende risico’s van cyberdreigingen. Feit is dat veel (mkb-)ondernemers zich nog nauwelijks bewust zijn van deze dreigingen. Hun ICT-infrastructuur is vaak onvoldoende beveiligd en het ontbreekt hun aan kennis en middelen om de beveiliging te verbeteren en bij cyberaanvallen adequaat te reageren.

Voor met name het kleine mkb is een werknemer die zich specifiek bezighoudt met ICT en cyber vaak niet haalbaar en zal de eigenaar of een van de bestaande medewerkers deze activiteit erbij moeten oppakken. En hier valt volgens de Stichting Cyber Safety Noord Nederland (CSNN) enorm veel te winnen: de doelgroep mkb-ondernemers die te klein zijn om een ICT-professional in te huren maar die wel veel zaken digitaal regelen. De agrarische sector valt ook in deze doelgroep want een boer is
vaak producent, transporteur, techneut en ook IT’er in één. Deze doelgroep zal in dit samenwerkingsverband dan ook nadrukkelijk betrokken worden want voor Noord-Nederland is deze groep van grote betekenis.

Het kleine mkb wil vertrouwd en dichtbij oplossingen aangedragen krijgen om zelf hands-on zaken op te kunnen pakken. CSNN vervult deze positie nu al enkele jaren. Het grotere mkb kan haar weg goed vinden naar CSNN en woont in groten getale al workshops, roadshows en themabijeenkomsten bij. Het kleinere mkb is zich minder goed bewust van de dreigingen waar zij ook steeds vaker mee te maken krijgen. CSNN wil de activiteiten van voorgaande jaren verankeren en uitbreiden.

De stichting gaat van start met de volgende werkpakketten:

 1. Living Lab Cyberweerbaarheid
  Van alle activiteiten die van 2018 tot 2021 zijn ontplooid door CSNN willen we voor verankering zorgen. Dit doen we met de opzet van een Living Lab Cyberweerbaarheid. Hierin werken we samen met de lokale en regionale overheden, de kennisinstellingen en ondernemers. Dit vormt de voedingsbodem voor nieuwe vraagstukken vanuit het mkb die vervolgens met overheid, onderwijs en ondernemers (de 3 O's) gezamenlijk opgepakt kunnen worden.
 2. Platform voor cyberoplossingenMiddels dit platform kunnen mkb-ondernemers advies en informatie inwinnen over hun eigen cyberuitdagingen. Dit platform wordt ondersteund met events, webinars, hackatons en workshops gericht op mkb-ondernemers. Deze worden benaderd via de gemeenten, brancheorganisaties, ondernemersverenigingen en bedrijventerreinen. Hierdoor worden ervaringsverhalen gecreëerd en best practices die op het platform weer te zien zijn. Op deze manier ontstaat een levendige en stevige community tussen de 3 O’s van Overheid, Onderwijs en Ondernemers.
 3. Continue cyberweerbaarheidscampagne
  Hieronder vallen het opzetten van bewustwordingscampagnes voor het mkb, de inzet van de Cyber to Go Roadshow en de inrichting van een Cyber Informatie Centrum.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.