Sluit
afbeelding Cybernetwerk Zuid-Hollandse Eilanden

Cybernetwerk Zuid-Hollandse Eilanden

Deelnemers samenwerkingsverband

BOEM Consultants
Company Cure
Wea Accountants & Adviseurs

Subsidie

1 jan. 2024 t/m 31 dec. 2025

Oprichtingsjaar

2020

Regio

West-Nederland

Over Cybernetwerk ZHE

CybernetwerkZHE ontwikkelt zich tot een regionaal cybersecurity-platform, waar lokale, regionale en nationale partijen samenwerken om de veiligheid van MKB-ondernemingen te verbeteren. Het thema hierin is: ‘Samen Veilig Online’.

Het CybernetwerkZHE streeft door middel van betaalde partnerschappen een duurzaam platform na, wat na het verstrijken van de subsidietermijn kan voortbestaan. De komende jaren wil het CybernetwerkZHE zich op deze manier verder gaan inzetten om de ondernemers op de Zuid-Hollandse eilanden te ondersteunen op het gebied van cybersecurity.

Onder de Zuid-Hollandse Eilanden vallen de gemeenten Brielle, Westvoorne, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard en de Hoeksche Waard. Er zijn ruim 25000 bedrijfsvestigingen in deze doelgroep.

Doelstelling

Het doel van CybernetwerkZHE is om het opgebouwde netwerk aan hoofdpartners, kennispartners, netwerkpartners en alliance partners verder uit te bouwen en te benutten. Hierin vormt elk type partner een belangrijke schakel in het netwerk.

  • De hoofdpartners zijn belangrijke initiatiefnemers en dragen financieel de grootste bijdrage.
  • Kennispartners zijn de bronnen van kennis en bieden handvatten/tools op het gebied van cybersecurity. Dit zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in cybersecurity en met hun producten en diensten de ondernemers op de Zuid-Hollandse Eilanden willen ondersteunen.
  • Netwerkpartners zijn de verbindende schakels tussen de ondernemers op de Zuid-Hollandse Eilanden en CybernetwerkZHE. Dit zijn bijvoorbeeld ondernemersverenigingen die hun netwerk inzetten om de missie van CybernetwerkZHE te ondersteunen.
  • Alliancepartners zijn organisaties zoals DTC en CYRA die zonder winstoogmerk zich in zetten voor betere cybersecurity voor Nederlandse bedrijven. Hierin zoekt CybernetwerkZHE de samenwerking met hen op om zo aan te sluiten bij andere regionale, of zelfs nationale en internationale initiatieven.

Het versterken en verder opbouwen van dit netwerk is cruciaal om de hieronder beschreven projectplannen te behalen.

Activiteiten

  • De komende jaren gaan we bovenstaande bereiken door het organiseren van cybercrisisoefeningen en kennis- en adviessessies.
  • Hiernaast willen we ondernemers begeleiden met het verhogen van hun cyberweerbaarheid. Dit doen we bijvoorbeeld door aan te sluiten bij bestaande initiatieven zoals CYRA en tools vanuit het DTC.
  • Ook willen we ondernemers stimuleren om te investeren in hun cybersecurity door hen cyberweerbaarheidvouchers aan te bieden die ingezet kunnen worden om een cybersecuritydienst af te nemen.
  • Als laatste willen we een online portal faciliteren waarop we nieuws en actuele (dreigings)informatie plaatsen en waar ondernemers via een forum terecht kunnen voor al hun vragen over cybersecurity.

Resultaten tot nu toe

De afgelopen jaren heeft CybernetwerkZHE zijn netwerk uitgebreid en zijn er steeds meer partners aangesloten. Met haar partners heeft CybernetwerkZHE verschillende activiteiten en evenementen georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn Open Coffee’s, Cyberh@ctisch evenementen, Better Safe then Sorry cybercrimecongressen waaraan ruim 450 ondernemers hebben deelgenomen en wat nog steeds landelijk wordt ingezet door het Platform Veilig Ondernemen, een online Cyber Talks Show, webinars & online trainingen, communicatiecampagnes en cybersecuritydiensten.

 

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.