Sluit
CyberVeilig Check

Samenwerkingsverband IP-Zorg

Samenwerkingsverband IP-Zorg draagt bij aan de verbetering van de informatieveiligheid en privacy binnen de zorg- en welzijnssector.

Stichting IP-Zorg

Over het samenwerkingsverband

Stichting IP-Zorg heeft ten doel het bijdragen aan de verbetering van de informatieveiligheid en privacy binnen de zorg- en welzijnssector. Het is een netwerkorganisatie waar ruim 400 personen, die binnen de zorgsector werkzaam zijn in het vakgebied informatiebeveiliging en privacy, bij zijn aangesloten. Ook onderhoudt de stichting relevante contacten met organisaties en bedrijven. De stichting is door haar netwerk bij uitstek in staat om contacten te leggen met zorginstellingen en regionale samenwerkingsorganisaties om de verdere uitrol van OpenKAT de komende jaren te bewerkstelligen.

Deelnemers

Meer dan 400 personen, werkzaam op gebied van security en privacy in de zorg, zijn aangesloten bij Stichting IP-Zorg. Daarnaast wordt samengewerkt met drie bedrijven die als kennispartner de stichting ondersteunen. Voor de uitrol van OpenKAT wordt samengewerkt met de bedrijven CareSecure en Pinewood.

Subsidie

01-01-2024 tot en met 31-12-2025

Oprichtingsjaar

2019

Regio

Landelijk

Sector

Zorg

Doelstelling

Stichting IP-Zorg heeft de volgende doelstellingen:

  • Uitwisselen van kennis en best practises;
  • Bieden van platform voor discussies en ervaringen;
  • Bijdragen aan relevante ontwikkelingen op gebied van security en privacy in de zorg.

Activiteiten

Stichting IP-Zorg organiseert webinars en bijeenkomsten, brengt meerdere malen per jaar nieuwsbrieven uit en faciliteert werkgroepen en onderzoeken. Daarnaast onderhoudt Stichting IP-Zorg contacten met organisaties zoals Z-CERT en CIP-Overheid.

Resultaten tot nu toe

Naast minimaal 4 nieuwsbrieven, 3 webinars en één fysieke bijeenkomst per jaar, is een onderzoek naar leveranciersmanagement uitgevoerd en een visiedocument voor de cyberweerbaarheid in de zorgsector opgesteld. Het visiedocument is de aanleiding geweest voor uitrol van OpenKAT in de zorg met ondersteuning van Stichting IP-Zorg.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.