Sluit

Cyberchain

Deelnemers samenwerkingsverband

 • The Cyber Partners B.V.
 • Demcon Group
 • Boessenkool Machinefabriek B.V.
 • Hollander Techniek B.V.
 • Previder B.V.

Oprichtingsjaar

2020

Regio

Regio-overschrijdend

Over Cyberchain

Cyberchain zorgt ervoor dat aangesloten bedrijven maatregelen implementeren in de eigen organisatie om de weerbaarheid in de digitale wereld te versterken. De kennis hierover wordt gedeeld en verwerkt in een workshop. Deze workshop wordt door the cyberpartners gegeven in de keten / aan de partners van de deelnemende bedrijven.

De gemeenschappelijke doelstelling van de samenwerkende ondernemingen is om sneller te digitaliseren en de volwassenheid van cyberweerbaarheid in de eigen en de afhankelijke toeleverketen / netwerk te vergroten.

De cyberweerbaarheid van een onderneming is afhankelijk van de zwakste schakel in een leveranciersketen. Als onderneming deel je (een subset van je) gegevens ook met anderen. Als deze externe partijen de beveiliging niet op orde hebben, wordt jouw data ook aan risico’s blootgesteld. Door een project te starten met ondernemingen in (een netwerk / keten van) andere ondernemingen, wordt er gewerkt aan verbetering in de gehele keten.

De opzet van dit project heeft als doelstelling om concretere acties te realiseren en daarmee als voorbeeld te dienen met behulp van een workshop: met als resultaat het genereren van meer impact.

Met dit project gaan bedrijven zelf aan de slag vanuit hun eigen behoefte. Door vervolgens de best practices met andere ondernemers te delen, wordt de impact vergroot. Zeker als de deelnemers aan de workshops door hun eigen klanten/partners worden gevraagd om deel te nemen.

De concrete activiteiten zullen bestaan uit:

 • Kick off;
 • Health check;
 • Eerste opzet en iteratie Workshop;
 • Gap analyse (voor de bedrijven);
 • Lezingen / publicaties;
 • Gap analyse;
 • Ontwikkeling self assessment;
 • Ontwikkeling best practices;
 • Embedding in QMS;
 • Workshop: elke 2 maanden;
 • Projectafsluiting.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.