Sluit

Cyberweerbaarheid voor NGO's

This page in english

Over het project

Non-profit consortium lanceert pilot Cyber Resilience op nationale schaal om het cyberdreigingslandschap voor de NGO-sector in Nederland in kaart te brengen. Daarnaast probeert dit project de menselijke impact van cyberaanvallen te verduidelijken en hoe deze niet alleen de NGO's beïnvloeden, maar ook de begunstigden die ze bedienen.

Deelnemers

Het non-profit consortium bestaat uit 4 organisaties:

Subsidie

van 01-01-2024 tot 31-12-2024

 

Oprichtingsjaar

2024

 

Regio

Heel Nederland

 

Sector

NGO / non-profit sector

Doelstelling

De ambitie van het project is om het komende jaar verder te bouwen aan capaciteitsopbouw en – in samenwerking met andere partners – een ondersteunende infrastructuur voor de lange termijn op te bouwen voor de NGO-sector in het hele land.

Het project heeft tot doel een schaalbaar model te creëren voor het beoordelen van het dreigingslandschap in het hele land voor de cyberbeveiliging van Nederlandse NGO's en om het bewustzijn van de belangrijkste hiaten en zwakke punten te verbeteren en kansen te identificeren om de cyberweerbaarheid van NGO's te versterken.

Dit project probeert ook te lobbyen en beleidsmakers en donoren vanaf het begin te betrekken en te brainstormen over de impact van hun actieve betrokkenheid bij het bouwen van cyberweerbare NGO-ecosystemen. Door middel van de projectactiviteiten wil het consortium een NGO-industrie-academische en filantropiegemeenschap verder creëren en consolideren, waarbij de krachten worden gebundeld om de duurzaamheid van de aanpak te waarborgen.

Activiteiten

Het beoordelen van het cyberdreigingslandschap en het volwassenheidsniveau op het gebied van cyberbeveiliging van NGO’s van het doelwit door een diepgaande analyse te geven via een rapport met informatie over bedreigingen.
 
Het opbouwen van een gemeenschap rond cyberweerbaarheid om vertrouwen op te bouwen en NGO's te helpen om te  handelen op basis van de informatie over cyberdreigingen.

Het ontwikkelen van een crisisresponssimulatie voor NGO's om zich beter voor te bereiden op een aanval.

Het versterken van bewustwording over cyberweerbaarheid binnen het bredere ecosysteem van NGO's in Nederland en uitbreiding naar bewustwording bij beleidsmakers en donoren van de kritieke rol van cybersecurity voor NGO‘s.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.