Sluit
Foto van 2 F-16 jachtvliegtuigen in de lucht

NIDV

De stichting NIDV bevordert de duurzame positionering van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde Industrie (NL-DVI) bij nationale/internationale (overheids)opdrachten en bij (inter-)nationale leveranciersketens.

NIDV Cyberweerbaarheid DVI

Deelnemers samenwerkingsverband

Stichting NIDV, i.s.m. Nico Plasier, Fekke Bakker, Rob van Nuland, Ghislaine Gillessen & Rob van Dort

Subsidie

4-6-2018 tot 31-5-2021

Oprichtingsjaar

Oprichtingsjaar NIDV is 1984

Regio

Nederland & export wereld

Sector

Nederlandse Defensie & Civiele Veiligheidsgerelateerde Industrie (DVI)

Over NIDV Cyberweerbaarheid DVI

De Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde Industrie (NL-DVI) staat voor de hoogste kwaliteit en doelmatigheid van materieel, diensten en toepassingsgerichte kennis. De Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheidstichting (NIDV) is de strategische partner van de overheid op het gebied van defensie en veiligheid en spil in de samenwerking in de gouden driehoek overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

De Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde Industrie (DVI) heeft een belangrijke rol in de ondersteuning van de Nederlandse defensie, haar internationale partners (NAVO en EU) en de Openbare Orde en Veiligheidssector (OOV).

Het samenwerkingsverband richt zich op de verbetering van de cyberweerbaarheid van de DVI als geheel, te beginnen met die bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij producten en diensten waarbij met Departementaal Vertrouwelijk (DepV) of Staatsgeheim (STG) gerubriceerde informatie gewerkt wordt.

  • Oprichten en onderhouden Register met cybersecurity bedrijven en experts die (kunnen) voldoen aan ABDO 2017;
  • Waar nodig bevorderen dat regelgeving wordt aangepast; samenbrengen van ca. 700 "ABDO" bedrijven met cybersecurity bedrijven in het register;
  • Bijeenkomsten en symposia rondom cyberweerbaarheid DVI;
  • Contact onderhouden met cybersecurity organisaties in Nederland en daarbuiten, als NAVO, ENISA, etc.
  • Haalbaarheidsonderzoek naar een Nederlands Trusted ABDO cloud. Vooral t.b.v. het mkb.
  • Eerste NIDV symposium Cyberweerbaarheid DVI, op 12 september 2018 in Rotterdam. Diverse vergaderingen met belanghebbenden;
  • Model register in de steigers;
  • Klankbordgroep project Cyberweerbaarheid NIDV opgericht met vertegenwoordigers van de doelgroepen;
  • Presentatie project Cyberweerbaarheid NIDV bij Duitse NIDV zusterorganisatie;
  • 21 juni 2019 2e symposium Cyberweerbaarheid NIDV, met o.a. uitleg over de nieuwe ABDO 2019.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio’s in de niet-vitale sectoren.