Sluit
Foto van 2 F-16 jachtvliegtuigen in de lucht

NIDV

De Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) is dé link tussen bedrijven, kennisinstituten en de overheid.

NIDV Cyberweerbaarheid DVI

Over NIDV

De Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) is dé link tussen bedrijven, kennisinstituten en de overheid. Opgericht in 1984 door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Buitenlandse Zaken en Defensie en de industrie, zorgt de NIDV voor het duurzaam positioneren van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidssector in binnen- en buitenland. De NIDV treedt op als informatieverstrekker, belangenbehartiger en dienstverlener voor de Nederlandse Gouden Driehoek voor Defensie en Veiligheid.

Cyberveiligheid van de Defensie- en Veiligheidssector

Leveranciers aan Defensie en andere publieke veiligheidsorganisaties liggen onder een vergrootglas. Naast criminelen hebben ook statelijke actoren interesse in de technologie en data die deze bedrijven in hun bezit hebben. Daarom worden veel Defensieleveranciers gevraagd te voldoen aan de Aanwijzing Beveiliging Defensieopdrachten (ABDO). De NIDV ondersteunt bedrijven die hier mee te maken krijgen via voorlichtingen en belangenbehartiging.

Subsidie

Van 4 juni 2018 tot 31 mei 2021 heeft het NIDV voor het project NIDV Cyberweerbaarheid DVI (Nederlandse Defensie- en Veiligheidsgerelateerde Industrie) subsidie gehad voor het oprichten en onderhouden van het Register met cybersecurity bedrijven en experts die (kunnen) voldoen aan ABDO 2017 en het organiseren van bijeenkomsten en symposia hieromtrent. Ook het haalbaarheidsonderzoek naar een Nederlands Trusted ABDO cloud maakte gebruik van deze subsidie.

Oprichtingsjaar

1984

Regio

Nederland & export wereld

Sector

Nederlandse Defensie & Civiele Veiligheidsgerelateerde Industrie (DVI)

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio’s in de niet-vitale sectoren.