Sluit
MKB Cyber Campus

MKB Cyber Campus

Deelnemers samenwerkingsverband

 • MKB Cybercampus
 • LTO Noord
 • ROC Friese Poort
 • ROC Friesland College

Subsidie

1-9-2020 tot 1-9-2022

Oprichtingsjaar

2020

Regio

Noord-Nederland (Groningen, Drenthe en Friesland)

Sector

Sectoroverstijgend

Over dit samenwerkingsverband

Uit onderzoek is gebleken dat de digitale weerbaarheid bij agrarische ondernemers kwetsbaar is. De MKB Cybercampus is samen met LTO Noord en Onderwijsinstellingen in het Noorden een samenwerking gestart met als hoofddoel de digitale weerbaarheid van agrarische ondernemers te vergroten. Samen met LTO Noord gaat de MKB Cybercampus (en haar partners) een programma ontwikkelen wat specifiek gericht is op de agrarische sector. De partijen in dit samenwerkingsverband vullen elkaar perfect aan. LTO Noord beschikt over een uitstekend netwerk in de agrarische sector, de MKB Cybercampus en de onderwijsinstellingen beschikken over voldoende kennis en ervaring om dit programma succesvol uit te voeren in de agrarische sector.

Met dit project gaan we alle stakeholders in de agrarische sectors betrekken bij het project. We starten met de agrarische ondernemer. Met de Cyber To Go roadshows willen we de ondernemer bewust maken van de digitale dreigingen die specifiek voor hen zijn. Daarnaast starten we samen met de agrarische opleiders met educatie omtrent digitale weerbaarheid. Samen met de agrarische leveranciers gaan we de digitale hulpmiddelen testen en scannen. In het Agrarische IOT Lab bieden we agrarische ondernemers en leveranciers de mogelijkheid hun producten te testen op digitale weerbaarheid. De digitale weerbaarheid moet onderdeel worden van het gehele bedrijfsproces van de agrarische ondernemer. Hiervoor gaan we het principe “train de trainer” gebruiken om ook bijvoorbeeld de adviseurs van LTO Noord op te leiden.

De uitvoering van de activiteiten leidt er toe dat:

 • Digitale weerbaarheid onderdeel wordt van de Agrarische sector in al zijn facetten.
 • De agrarische ondernemer zich bewust wordt en handelings perspectief heeft met betrekking tot de cyberdreigingen
 • Digitale weerbaarheid onderdeel wordt van smart farming zowel bij ontwikkeling, opleiding als gebruik.
 1. Cyber to Go Roadshows "Agrarische Sector"
  In dit werkpakket wordt het bestaande programma Cyber to Go specifiek gemaakt voor de verschillende sectoren in de agrarische sector.
  Een Cyber To Go roadshow is een bewustmakingssessie waarin de weerbaarheid van de ondernemers wordt vergroot. Na deze sessies is de ondernemer zich bewust welke risico’s er zijn op het gebied van cybersecurity. Het onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol: ze leveren studenten tijdens de sessies voor demo’s en zijn aanwezig voor de live hulpvragen.
 2. De Boer van de Toekomst "Smart Farming"
  Er is een gedegen strategie nodig om enerzijds de groeiende wereldbevolking te voeden, en anderzijds problemen zoals bodemuitputting te voorkomen. Het streven is daarom een zo efficiënt mogelijke voedselproductie te realiseren, in goede harmonie met mens en milieu. Nieuwe technologieën zoals sensoren, drones en melkrobots maken dat mogelijk.
 3. De Leverancier Centraal
  In dit werkpakket worden actief leveranciers van software/hardware/IOT specifiek voor de landbouw benaderd en wordt onderzocht in hoeverre hun producten/diensten cyberproof zijn. Studenten gaan de producten laten testen, maar ook leveranciers actief uitnodigen om deel te nemen aan voorlichtingssessies voor ondernemers om juist de cyber risico’s te benoemen en aan te pakken.
  Leveranciers gaan een actieve rol krijgen bij de uitbouw en inrichting van het IOT Lab.
 4. IOT Lab "Agrarisch"
  De MKB Cybercampus heeft een succesvolle keuzemodule ontwikkeld: IoT en Cybersecurity voor studenten van MBO-instellingen. Met deze kennis en ervaring willen we samen met de partners (Dairy Campus) uit de agrarische sector en het onderwijs een dergelijk IOT lab inrichten voor de agrarische sector met als nadrukkelijk einddoel de digitale weerbaarheid van de agrarische sector te vergroten.
 5. Opleiden adviseurs LTO Noord "Train de Trainer"
  Het doel is vooral om in lopende LTO-programma’s cyber een expliciete plek te geven in afstemming met de adviseurs zelf. Dus er zullen waarschijnlijk geen nieuwe programma’s
  ontwikkeld worden maar zal bijvoorbeeld bij het thema Ondermijning in het buitengebied, het thema Cyber een prominentere rol krijgen.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.