Sluit
CWB-header

Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport

Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport biedt bedrijven in de hightech- en maakindustrie een unieke kans om zich beter te wapenen tegen cybercriminaliteit.

Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB)

Subsidie

8-5-2019 t/m 31-3-2022

Oprichtingsjaar

2018

Regio

Het initiatief is gestart in de Brainport regio Eindhoven, maar de huidige focus ligt op een landelijk netwerk binnen de hightech (maak)industrie en alle ketenpartners in deze sector.

Sector

Bedrijven met 2 of meer medewerkers vallen binnen de doelgroep.

Branche

Hightech (maak)industrie

Over het samenwerkingsverband

Het CWB is een stichting zonder winstoogmerk voor alle bedrijven die tot de hightechindustrie in Nederland behoren, inclusief alle ketenpartners c.q. toeleveranciers, waarbij de focus ligt op het MKB. Door elkaar te helpen, van elkaar te leren en door te zorgen dat leden van de stichting aan minimale standaarden voldoen, bespreken we de cyberrisico's.

De doelstelling van het CWB is het verhogen van de weerbaarheid van de hightechindustrie in Nederland tegen cyberincidenten. We staan zowel stil bij preventie als reactie, want organisaties moeten voorbereid zijn om bedrijfsactiviteiten voort te kunnen zetten als zich problemen aandienen. 

We bereiken een verhoogde cyberweerbaarheid door het bieden van een vertrouwde omgeving aan de leden waarin ze kennis, informatie en best-practices met elkaar delen. Deze vertrouwde omgeving bevat ook een IT-platform waarop realtime nieuw geïdentificeerde risico's, dreigingen en kwetsbaarheden alsmede oplossingen worden gedeeld én een mobiele app voor snelle communicatie, ook tussen leden onderling. Om het volwassenheidsniveau van de cyberweerbaarheid te bepalen en te verbeteren, hebben leden toegang tot een online hulpmiddel (cyberrating.nl). Desgewenst kunnen ze die volwassenheid onafhankelijk laten toetsen en aantonen met een erkend CYRA®-certificaat. 

Het CWB is zo opgezet dat deelnemers elkaar kunnen ondersteunen bij het voorkomen, detecteren en herstellen van cyberaanvallen.
 

Nog geen drie jaar na de officiële opening telt het CWB 90 participanten (dd augustus 2022) uit Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Gelderland en Zuid-Holland. Jaarlijks organiseert de stichting minimaal 15 kennissessies, masterclasses en evenementen, zowel online als fysiek. Met ingang van Q2 2022 heeft het CWB hulpkaarten beschikbaar gesteld via haar website: cwbrainport.nl. De reeks nood-, preventie- en advieskaarten wordt gaandeweg uitgebreid. 

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.