Sluit

Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB)

Oprichtingsjaar

2018

Regio

Het initiatief is gestart in de Brainport regio Eindhoven, maar de huidige focus ligt op een landelijk netwerk binnen de hightech industrie.

Sector

  • Bedrijven met 2 of meer medewerkers vallen binnen de doelgroep.

Branche

  • Hightech industrie

Over het samenwerkingsverband

Of zij de ICT in zijn geheel hebben uitbesteed, of volledig in eigen huis hebben, of ze nou een eigen geprofessionaliseerd SOC hebben ingericht of (nog) geen kaas hebben gegeten van cybersecurity: het CWB is voor praktisch alle bedrijven die tot de hightech industrie in Nederland behoren.

De belangrijkste doelstelling is het verhogen van de weerbaarheid van de hightech industrie in Nederland tegen cyberaanvallen. Daarbij worden met name de mkb-bedrijven binnen de hightech supply chain ondersteund door dit centrum en via dit centrum door hun corporate klanten.

We bereiken een verhoogde cyberweerbaarheid door het bieden van een vertrouwde omgeving aan de deelnemers waarin ze kennis, informatie en best-practices met elkaar delen. Deze vertrouwde omgeving bevat tevens een IT-platform waarop realtime nieuw geïdentificeerde risico's, dreigingen en kwetsbaarheden alsmede oplossingen worden gedeeld. Het centrum is zo opgezet dat deelnemers elkaar kunnen ondersteunen bij het voorkomen, detecteren en herstellen van cyberaanvallen.

In juli 2018 zijn we gestart met 11 selecte deelnemers (de zogenaamde First User Group) met de ontwikkeling van de dienstverlening. Per november is dit uitgebreid tot 24 deelnemers en sinds 1 juli 2019 kunnen alle organisaties in de Hightech Industrie in Nederland deelnemen aan dit centrum.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.