Sluit

Agrifood Cyberweerbaarheid

Deelnemers samenwerkingsverband

 • ForFarmers   (leverancier diervoeders)
 • De Heus   (leverancier diervoeders)
 • Vion   (vleesproducent)
 • FrieslandCampina   (verwerker zuivel)
 • Nutreco   (diervoederleverancier)
 • Eurofins Agro   (laboratorium voor grond- en gewasonderzoek)
 • AgroConnect   (bedrijvenvereniging voor het verbeteren en stimuleren van data uitwisseling in agrifood-ketens)

Subsidie

1-7-2020 tot 1-6-2023

Oprichtingsjaar

2020

Regio

Regio-overstijgend Nederland

Sector

Agrarische sector

Over Agrifood Cyberweerbaarheid

De agrifood sector zorgt voor de Nederlandse voedselproductie. De agrifood productieketens zijn steeds informatie-intensiever geworden. Boeren maken gebruik van bedrijfsmanagementsystemen, handel en transport van logistieke systemen en de toeleverende- en verwerkende industrie van procesautomatisering in de fabrieken. Voor het borgen van productkwaliteit en productveiligheid en voor het optimaliseren van het productieproces, wordt veel data tussen ketenpartijen uitgewisseld en zijn veel systemen aan elkaar gekoppeld.

De afhankelijkheid van ICT is gaandeweg steeds groter geworden; de beschikbaarheid en betrouwbaarheid is van evident belang voor het functioneren van voedselproductieketens. Tot nu toe is het borgen van cyberweerbaarheid iets waar iedere ketenpartij voor zichzelf al dan niet invulling aan geeft.

Het samenwerkingsverband Agrifood Cyberweerbaarheid is bedoeld om als sector gezamenlijk een cybersecurity baseline te definiëren waar ketenpartijen minimaal aan moeten voldoen. Het beoogt daarbij een stappenplan aan te bieden om het cybersecurity niveau op een steeds hoger plan te brengen.

Het inperken van de kwetsbaarheid van agrifood-ketens voor cyberaanvallen vraagt om een sectorbrede aanpak. Zeven leidende agribusiness-bedrijven nemen daarom onder begeleiding van de brancheorganisatie AgroConnect het voortouw in het opzetten van een agrifood cybersecurity framework. Losse initiatieven van individuele bedrijven worden gebundeld en versterkt tot een gezamenlijke aanpak van maatregelen die leiden tot een sector standaard.

Met dit initiatief wordt de basis gelegd voor een blijvend netwerk van agrifood security specialisten die samen werken aan het verbeteren van de cyberweerbaarheid in de agrifood-sector.

Het project Cyberweerbaarheid agrifood wil het volgende realiseren:

 1. Cybersecurity baseline
  De cybersecurity baseline is bedoeld als een praktische handreiking aan actoren in de agrifood-keten voor het verbeteren van de cyberweerbaarheid. 
 2. Cybersecurity assessment tool
  Met een assessment tool  kan het niveau van de cyberweerbaarheid vastgesteld worden. Als zodanig kan het gezien worden als een momentopname van de ‘as-is’ situatie. Zodra een actor inzicht heeft in het huidige niveau van cyberweerbaarheid, is het relatief eenvoudig vast te stellen wat eventuele tekortkomingen zijn om een hoger niveau van cyberweerbaarheid te bereiken.
 3. Cybersecurity workshops
  Tijdens de totstandkoming van de hiervoor genoemde 'deliverables' zullen we regelmatig consultaties houden bij onze achterban in de agrifood-sector. Hiervoor zullen we een reeks cybersecurity workshops organiseren. Tijdens deze workshops is het de bedoeling om zowel input te verzamelen voor het verbeteren en aanscherpen van onze deliverables, als ook het delen van kennis en ervaringen. 

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.