Sluit

Vergroting cyberweerbaarheid groentezaadveredelingsbedrijven

Deelnemers samenwerkingsverband

  • Rijk Zwaan Zaadteelt & Zaadhandel
  • East West Seeds
  • Pop Vriend Seeds

Subsidie

1-10-2018 t/m 30-9-2022

Oprichtingsjaar

2018

Regio

Heel Nederland en wereldwijde activiteiten.

Sector

Plantaardig uitgangsmateriaal

Branche

Groentezadenveredeling

Over het samenwerkingsverband

De sector van groentezadenveredeling heeft evenals andere bedrijfstakken te maken met een toenemende dreiging op het gebied van cybersecurity. Het beeld is dat door zowel interne als externe ontwikkelingen deze dreiging meer dan gemiddeld is toegenomen.

Belangrijk daarbij is het specifieke karakter van de voornamelijk Nederlandse bedrijven die actief zijn in deze sector. De bedrijven zijn wereldwijd actief en beschikken over vergaande gespecialiseerde kennis t.a.v. de ontwikkeling van groenterassen en staan daarmee aan het begin van de groenteketen. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met universiteiten en kennisinstellingen, waarbij veel kennis en informatie over de grenzen van de organisatie wordt gedeeld. De groentezadenbedrijven hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld op zowel biotechnologisch als informatietechnologisch vlak.

Doelstelling van het samenwerkingsverband is cyberweerbaarheid van groentezaadveredelingsbedrijven te vergroten door actief ervaringen, kennis en 'best practices' met elkaar te delen.

Op basis van het karakteristieke risicoprofiel van de bedrijven die actief zijn in de groenteveredeling wordt een kennisplatform ontwikkeld, dat als basis kan dienen voor het verbeteren en ontwikkelen van maatregelen voor:

  • Risicomanagement, inclusief incidentmanagement
  • Bedrijfscontinuïteitsplanning

Het kennisplatform zelf bestaat onder meer uit de digitale vastlegging van incidenten, analyse van incidenten gericht op het zoeken van overeenkomsten tussen incidenten en het vastleggen van 'best practices' en ervaringen.

Samenwerkingsverband gestart in 3e kwartaal 2018.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio’s in de niet-vitale sectoren.