Sluit

Koninklijke INretail

Over INretail

Koninklijke INretail is er voor iedereen die een winkel heeft in retail non-food. Al 100 jaar helpen INretail ondernemers vooruit. Namens 13.000 winkels knokt INretail voor een sterke winkeleconomie.

Aantal leden

Ca. 4800

Oprichtingsjaar

1918

Regio

Regio-overstijgend Nederland

Branche

Retail

Doelstelling

Digitalisering biedt veel kansen, maar ook bedreigingen. Bedrijfsnetwerken bevatten steeds meer (vertrouwelijke) informatie. De verbinding met het internet en apparaten die met het netwerk zijn verbonden - waaronder pc’s, laptops, tablets of smartphones - kunnen retailers kwetsbaar maken voor cybercrime.

Hoe meer we digitaliseren, hoe meer kwetsbaarheden we creëren. Het aantal cyberincidenten neemt sterk toe. De schade in Nederland bedraagt naar schatting 10 miljard euro per jaar. De cyberrisico’s voor ondernemers zijn divers en lopen uiteen van het verlies van persoonsgegevens, phishing, malware en virussen tot DDOS-aanvallen, hacking, spam, afpersing, cryptohacking en botnets. Ze brengen de continuïteit van het bedrijf acuut in gevaar, zorgen voor imagoschade en boetes die hoog kunnen oplopen. Kortom: Cybercrime is dus een groot bedrijfsrisico.
Als het gaat om kennis van cybersecurity en responscapaciteit, zijn de verschillen tussen bedrijven groot.

Wij zien digitale veiligheid als één van de belangrijkste voorwaarden om de kansen van de digitale economie te benutten. Om die reden stimuleren wij samenwerkingsverbanden tussen smart retailers en stakeholders. We constateren dat het in Nederland aan initiatieven niet ontbreekt maar dat samenhang ver te zoeken is. Een intensievere samenwerking moet ertoe leiden dat bedrijven hun cybersecurity beter op orde krijgen en de weerbaarheid tegen cyberdreigingen toeneemt.

Cybercriminaliteit is een grenzeloos fenomeen dat we niet lokaal en niet alleen het hoofd kunnen bieden. Nederland en de EU hebben robuustere en effectievere structuren nodig om een sterke cyberweerbaarheid te waarborgen en te reageren op cyberaanvallen. We willen niet de zwakste schakel in deze wereldwijde dreiging zijn.

INretail werkt samen met partners binnen Retail Platform Nederland aan een succesvolle aanpak van cybercrime door middel van belangenbehartiging. Met informatievoorziening, het delen van kennis en het stimuleren van samenwerking willen wij de cybercrime risico’s verkleinen en ondernemers ondersteunen om juist de kansen te grijpen die digitalisering hen biedt. 

Technologische ontwikkeling en digitalisering van de maatschappij zijn de stuwende krachten achter veranderingen in de retail. Om hierop te kunnen inspelen, investeren ondernemers volop in innovaties. INretail spant zich in om innovatiesubsidies voor ook het mkb te ontsluiten.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.