Sluit
CIP

CIP

Het CIP staat voor samenwerken aan
informatieveiligheid en privacybescherming voor de publieke sector

Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)

Over CIP

Het CIP beoogt een relevante bijdrage te leveren aan de informatieveiligheid van de overheid in brede zin.

 

Deelnemers samenwerkingsverband

  • UWV
  • SVB
  • DUO
  • Belastingdienst

Oprichtingsjaar

2012

Regio

Landelijk

Sector

Overheid / publieke sector

Over de samenwerking

Zowel CIP als DTC dragen bij aan het verbeteren van de informatieveiligheid van organisaties, maar CIP richt zich vooral op de publieke sector en op het stimuleren van preventieve maatregelen en preventief gedrag. CIP en DTC zijn complementair en goed in staat om elkaar te helpen en stimuleren. Vanuit die gedachte is de onderlinge samenwerking ontstaan en zullen we blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om daaraan invulling te geven.

CIP organiseert - voor haar inmiddels ruim 4.000 leden (2021) - een veelheid van kennisbijeenkomsten en webinars, met interessante onderwerpen en sprekers.

Daarnaast ontwikkelt het CIP handreikingen zoals Grip-op-Secure Software Development, Grip-op-Privacy, etc. die beschikbaar worden gesteld onder een Creative Commons licentie op de CIP-overheid website.

Speciale aandacht is er voor de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Inkoopeisen Cybersecurity Overheid (ICO), in nauwe samenwerking met MinBZK . Voor zowel BIO als ICO zijn diverse thema’s ontwikkeld, die specifieke handvatten bieden voor meer ‘feitelijke veiligheid’. Leer er meer over op de BIO-overheid website

Daarnaast ontwikkelde CIP tools zoals de Privacy Self Assessment (PriSA), de  BIO Self Assessment (BIO-SA) en de ICO Wizard. Ook deze zijn beschikbaar op de sites.
CIP heeft verder verschillende workshops ontwikkeld op het gebied van privacy, secure software en voor de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Deze kunnen door CIP worden verzorgd, maar ook zelf worden uitgevoerd door deskundigen binnen de eigen organisatie.

Serious Games vormen een aparte categorie: het leren door te ervaren. CIP heeft verschillende serious games ontwikkeld​​​​; een crisisgame en een keten/netwerk-game.
Van de crisisgame zijn meerdere varianten ontstaan; de basisversie (in Nederlands en Engels), een gemeente-versie, een waterschapsversie, een tienerversie en een speciaal voor de Tweede Kamer. Deze games kunnen door CIP worden verzorgd, maar ook zelf worden gemodereerd. Lees meer over deze Serious Games.

Naast de openbare sites is er ook de digitale samenwerkingsomgeving CIP.Pleio.nl. Deze staat open voor alle overheidsmedewerkers, zorgmedewerkers en marktpartijen die als kennispartner zijn aangesloten bij CIP. Dit platform maakt de digitale samenwerking mogelijk, het zoeken van specialisten, het uitwisselen van bestanden, het voeren van discussies in fora, etc.

CIP heeft samen met DTC een forum opgericht binnen het platform van het CIP (CIP.Pleio.nl) om structureel digitale dreigingsinformatie te kunnen delen met de leden van het platform. Dit zorgt voor een breder bereik van die signalen.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.