Sluit
bouwactiviteit

Samenwerkingsverband Bouwend Nederland

Samenwerkingsverband Bouwend Nederland verhoogt de digitale veiligheid bij haar leden via een samenwerking met het Digital Trust Center.

Samenwerkingsverband Bouwend Nederland

De wereld, en daarmee ook onze sector, digitaliseert in rap tempo. Dat maakt het werk makkelijker en vaak ook leuker. Maar de digitalisering kent een keerzijde. Cybersecurity is een maatschappelijk probleem dat ook de bouw- en infrasector raakt. Steeds vaker maken onze leden melding van computercriminaliteit. Geen reden om te stoppen met digitalisering, wel aanleiding om online veiligheid in de organisatie op orde te brengen.

Bouwend Nederland ondersteunt haar leden samen met het Digital Trust Center (DTC) door hen te voorzien van praktische informatie en adviezen om de digitale veiligheid te verhogen.

 

Aantal leden

> 4300

Oprichtingsjaar

De vereniging (inclusief rechtsvoorgangers) bestaat meer dan 100 jaar. 

Regio

Landelijk

Sector

Bouwnijverheid

Branche

Bouw & Infra

Doelstelling

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. We werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

  • Het netwerk versterken op het gebied van cybersecurity;
  • Kennis ophalen en uitrollen op het gebied van cyberweerbaarheid;
  • Inrichten en aanbieden van basis faciliteiten voor leden op het gebied van cybersecurity;
  • Uitvoeren van een behoeftenonderzoek cyber bij (grotere) leden;
  • Ontwikkelen en aanbieden van een toolkit voor verenigingsonderdelen op het gebied van cybersecurity;
  • Voorlichting via BNL website verder ontwikkelen;
  • Voorlichting en trainingen organiseren op gebied van cybersecurity;
  • Praktische handreikingen doen voor het mkb.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.