Sluit

PI-ISAC

Over PI-ISAC

Het Payment Institutions Information Sharing & Analysis Center (PI-ISAC) is een samenwerkingsverband voor betaalinstellingen, tegen fraude en cybercriminaliteit. Het PI-ISAC voert periodiek overleg met cybersecurity-, fraude- en AML-specialisten (anti money laundering of anti-witwas) in het betalingsverkeer.

Voor financiële instellingen die behoren tot de Nederlandse financiële kerninfrastructuur bestond al een gelijksoortig overleg, namelijk het Financial Institutions Information Sharing & Analysis Centre of FI-ISAC.

Deelnemers samenwerkingsverband

15 deelnemende organisaties

Oprichtingsjaar

2020

Regio

Landelijk

Sector/branche

Betalingsverkeer

Het doel van het PI-ISAC is het vertrouwelijk uitwisselen van informatie over cybersecurity-, fraude- en AML-gerelateerde incidenten, bedreigingen, kwetsbaarheden en 'best practices'. Hiermee willen de deelnemers tot oplossingen komen waarmee ze de weerbaarheid van de gehele sector kunnen vergroten.

Het PI-ISAC vergadert elke zes weken. Het belangrijkste onderdeel van de vergadering is het delen en gezamenlijk analyseren van incidenten. De PI-ISAC-leden delen ook buiten de vergaderingen proactief informatie over cybersecurity, fraude- en witwasbestrijding.

Informatie over incidenten en kwetsbaarheden die via het PI-ISAC is gedeeld, hebben bij de leden al geleid tot zinvolle maatregelen binnen de eigen organisaties. Daarmee heeft de sector als geheel zich weerbaarder gemaakt tegen cyberdreigingen.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.