Sluit
header Samenwerking Noord

Samenwerking Noord

Samenwerking Noord verbindt IT-medewerkers in Noord-Nederland via netwerk- en kennisbijeenkomsten.

Samenwerking Noord

Samenwerking Noord verbindt medewerkers die in Noord-Nederland professioneel werken met IT. Wij doen dit door deze professionals met elkaar en met andere werkgevers in contact te brengen en netwerk- en kennisbijeenkomsten te organiseren.

 

Deelnemers

90 ledenorganisaties

 

Oprichtingsjaar

2011

 

Regio

Noord-Nederland

 

Sector / branche

Sector-overstijgend

Leden zijn actief in de volgende sectoren: overheid, onderwijs & onderzoek, ICT-dienstverlening, gezondheid & welzijn, veiligheid, energie- en dienstverlening, transport en huisvesting.

Doelstelling

Samenwerking Noord verbindt organisaties en hun medewerkers die strategisch werken met IT en geloven dat het delen van kennis en schaarse capaciteit bijdraagt aan hun professionaliteit en slagkracht. Samenwerking Noord wil verschil maken door de vraagstukken van haar leden zorgvuldig in kaart te brengen en hen daarbij vanuit sectorale én cross-sectorale verbindingen concrete ondersteuning te bieden. Bundelen van kennis en capaciteit biedt plezier in het werken en vergemakkelijkt het vinden van - soms disruptieve - oplossingen.

Voor de medewerkers van onze leden willen we een netwerk zijn waar je hulp haalt bij inhoudelijke vraagstukken, hoog kwalitatieve expertise vergaart, ervaringen deelt, kennis neemt van aanpalende vakgebieden, kennismaakt met andere organisaties en geïnspireerd raakt om bij te dragen aan toonaangevende innovatie.

Organiseren van evenementen over IT-thema’s die bij onze leden spelen, het faciliteren van periodieke sectoroverleggen en kennisnetwerken over IT-thema’s. Dit alles met als doel kennisdeling en samenwerking op het gebied van IT binnen Noord-Nederland te stimuleren.

 • Organiseren van evenementen over IT-thema’s;
 • Jaarlijks ca. 40 evenementen;
 • Thematische lunchsessies;
 • Periodieke sectoroverleggen;
 • Zes actieve kennisnetwerken
  1. Informatieveiligheid;
  2. Digitaal samenwerken;
  3. AI;
  4. Datascience;
  5. HR analytics;
  6. Digitale transformatie.
 • Diverse projecten in samenwerking met leden.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.