Sluit
Onderwijs, opleiding en training

School-CERT

School-CERT is een Computer Emergency Response Team voor organisaties in het funderend (primair en voortgezet) onderwijs.

Deelnemers samenwerkingsverband

Nu 30 schoolbesturen en 500 scholen. Groeiend naar 300-500 schoolbesturen in 2025.

Oprichtingsjaar

2024

Regio

Landelijk

Sector/Branche

Onderwijs (funderend: primair en voortgezet onderwijs)

Doelstellingen

School-CERT heeft als doel om effectief en efficiënt security-incidenten te helpen voorkomen en om - in het geval van incidenten - de oplossing ervan te coördineren. Hierbij zet School-CERT in op het delen van informatie, ondersteunen van de doelgroep (het funderend onderwijs) bij incidenten en het kweken van bewustzijn op het gebied van informatiebeveiliging vanuit een gezamenlijk belang.

Activiteiten

School-CERT biedt momenteel de volgende activiteiten:

  1. Het uitvoeren van een coördinerende en/of adviesrol bij beveiligingsincidenten.
  2. Informatie over zwakheden (kwetsbaarheden en dreigingsinformatie) proactief delen en het opstellen van handreikingen en andere ondersteuningsproducten.
  3. Een Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) procedure inrichten. Hiermee geef je aan hoe mensen buiten je organisatie geconstateerde zwakheden kunnen melden.

Op dit moment gaat het School-CERT van de pilotfase naar de doorgroeifase. Vanaf oktober 2024 is School-CERT toegankelijk voor alle organisaties in het funderend onderwijs.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.