Sluit
CIO Platform Nederland

CIO Platform Nederland

Het CIO Platform Nederland is dé vereniging voor de CIO/CDO, hun 'peers' en voor IT-professionals van grote gebruikers van digitale technologie.

CIO Platform Nederland

Deelnemers / Aantal leden

We zijn een snel groeiende vereniging van inmiddels ruim 130 leden. Onze leden zijn de grote gebruikers (organisaties) van digitale technologie en zijn verdeeld over een groot aantal sectoren. De CIO/CDO, hun peers, IT-professionals en collega's uit de business zijn actief binnen de vereniging. Bekijk de volledige ledenlijst van CIO Platform.

Oprichtingsjaar

2005

Regio

Landelijk

Sector

Sector overstijgend

Over CIO Platform Nederland

Al in een vroeg stadium is CIO Platform Nederland als één van de kwartiermakers betrokken bij de totstandkoming van het Digital Trust Center (DTC). Het belang van het verschuiven van de focus op vitaal naar het gehele Nederlandse bedrijfsleven is cruciaal voor een veilig digitaal Nederland. De samenwerking dient vele disciplines. De activiteiten van het DTC, zoals starten van samenwerkingsverbanden, brengen we onder de aandacht van onze leden. We bieden de praktijkkennis uit de achterban van information security experts werkzaam bij grotere organisaties aan voor diensten van het DTC. Als laatste zijn we trots om bij te dragen aan het verrijken van de toolkit van het DTC, zoals de Cybersecurity Wegwijzer.

Het CIO Platform Nederland is dé vereniging voor de CIO/CDO, hun 'peers' en IT-professionals van grote gebruikers van digitale technologie in Nederland.

De revolutie die digitale technologie ontketent in economisch en sociaal opzicht, brengt snelle veranderingen met zich mee in processen, benodigde competenties, investeringen, kansen en risico’s. Om daarin de juiste keuzes te maken en daarmee organisaties optimaal te positioneren, is het leren van de ervaringen van anderen van groot belang. Het CIO Platform Nederland faciliteert CIO’s, CDO’s en hun collega’s al sinds 2005 met het delen van praktische kennis en ervaring en versterkt hen zo in het invullen van hun rol. Zo is er een actieve en groeiende groep van (C)ISO’s en privacy officers die deelnemen aan onze activiteiten.

Digitale technologie is van levensbelang geworden voor onze organisaties, de economie en de samenleving. Onze focus beweegt bovendien van ‘koude’ toepassing van technologie naar de ‘warme’ impact ervan op mensen en samenwerking tussen mensen en organisaties. Ten slotte vormen de leden van CIO Platform Nederland een afspiegeling van een groot aantal sectoren en activiteiten die samen het hart van de Nederlandse samenleving vormen.

Kortom: CIO Platform Nederland staat in het digitale hart van de samenleving!

CIO Platform Nederland creëert een omgeving waarin de leden verbinden en elkaar versterken vanuit wederzijds vertrouwen.

Juist omdat digitale technologie zo belangrijk en overal aanwezig is, moeten de randvoorwaarden voor het goed en verantwoord kunnen inzetten ervan beter op orde komen. Dat gaat niet vanzelf, maar daar kan de community van CIO’s, CDO’s hun 'peers' en IT-professionals, wel veel kennis en ervaring aan bijdragen. Zowel door elkaar onderling, binnen de vereniging, te inspireren en kennis te delen, als ook door een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat en beleidsontwikkeling.

CIO Platform Nederland organiseert de activiteiten rond de thema’s: Information Security, Vendor Relations, Digital Strategy en Transformation.

Binnen het thema 'information security' legt CIO Platform Nederland de focus op:

  • Verzekeren van compliance van digitale technologie met wet- en regelgeving (o.a. GDPR) en zorgen voor assurance dat producten/diensten/processen doen wat ze moeten doen (en niets meer). We blijven aansturen op meer standaardisering en certificering, zowel in Nederland via initiatieven bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en de Online Trust Coalitie, als in Europees verband via de Europese Commissie.
  • Het delen van informatie over cyberkwetsbaarheden en incidenten tussen overheid en bedrijfsleven en tussen bedrijven onderling. Er zijn enkele goede stappen gezet richting Landelijk Dekkend Stelsel, maar we zijn er nog niet. Betrouwbare informatiedeling tussen NCSC, DTC en andere cert’s en samenwerkingsverbanden voor cybersecurity/informatiebeveiliging moet snel veel beter. Informatie die bedrijven kan helpen zich tegen concrete vormen van kwade wil en schade te bewapenen, mag niet bij de overheid blijven liggen. En bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om informatie over dreigingen en incidenten die ze zelf meemaken, te delen met anderen, zodat die beter zijn voorbereid op wat er speelt.
  • Naast veilige en betrouwbare producten en diensten en informatie over actuele kwetsbaarheden en dreigingen, is het ook noodzakelijk om te oefenen in het handelen bij incidenten. Ook in situaties waarin een deel van de medewerkers thuis werkt en een ander deel op kantoor. We zullen daartoe ons oefenscenario wederom onder de aandacht brengen en actualiseren waar nodig.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.