Connect2Trust

Deelnemers samenwerkingsverband

 • 15 multi-sectorale (inter)nationale in Nederland actieve bedrijven

Oprichtingsjaar

Gestart in 2015, geformaliseerd in 2018

Regio

Nationaal

Sector

 • Cross-sectoraal

Branche

 • Meerdere branches

Over Connect2trust

Connect2Trust heeft objectief kenbaar tot taak om haar deelnemende organisaties te informeren, alsmede met haar deelnemende organisaties te kijken naar mogelijkheden om organisaties binnen hun ketens, regionaal en/of (cross)sectoraal te informeren op het gebied van cybersecurity.

 • Connect2Trust biedt een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen private partijen, die een onderdeel zijn van Connect2Trust, samen met de (cyber)security belastte overheidspartijen gevoelige en vertrouwelijke informatie over cyberdreigingen en best practices kunnen uitwisselen.
 • Connect2Trust is een platform waar het delen van kennis, informatie en ervaringen ten aanzien van cybersecurity tussen de leden centraal staat.
 • Connect2Trust draagt bij aan het versterken van de (keten)beveiliging in een cross sectoraal gebied, door permanent een netwerk te vormen, waardoor deelnemers elkaar ook buiten het overleg makkelijker weten te vinden en via het netwerk ook niet-deelnemers bereikt kunnen worden.
 • Toegevoegde waarde en onderling vertrouwen staan aan de basis van Connect2Trust.
 • Deelnemende bedrijven binnen Connect2Trust gebruiken gedeelde kennis niet ten behoeve van concurrentievoordeel, maar juist ter bevordering van (cyber)security awareness en weerbaarheid voor medewerkers en klanten van deelnemende bedrijven.
 • Gezamenlijke analyse van incidenten en gevonden kwetsbaarheden met als doel het voorkomen van vergelijkbare toekomstige incidenten of misbruik van kwetsbaarheden.
 • Het onderhouden van relaties, namens de deelnemende leden, met (inter)nationale overheidsinstanties zoals het Nationaal Cyber Security Center en het Digital Trust Center in Nederland.

De activiteiten van Connect2Trust zijn opgebouwd uit de volgende hoofdonderdelen

 1. Het delen van kennis en informatie binnen Connect2Trust;
 2. Het nemen van een leidende rol binnen haar keten, regionaal en/of (cross)sectoraal op het gebied van cyber security;
 3. Bijdragen aan en samenwerking met andere cybersecurity samenwerkingsverbanden verbonden aan het DTC en het NCSC via presentaties en bijeenkomsten in de vorm van een partner-netwerkmodel;
 4. Het ontsluiten, verzamelen, filteren en informatie naar specifieke informatiebehoefte binnen Connect2Trust deelnemers.

De formalisatie van Connect2Trust heeft geleid tot een groei van het aantal deelnemers aan zowel Connect2Trust als haar partner-netwerk. Ook heeft het Connect2Trust team de samenwerking gezocht met CIRCL Luxemburg als deelnemers en contribuant aan het verdere gebruik en ontwikkeling van het Malware Information Sharing Platform (MISP). Het MISP project valt onder de Connecting Europe Facility Telecom, CEF TELECOM van de Europese Unie, bij de verbetering en ondersteuning voor het delen van informatie en uitwisseling van informatie voor veilige digitale infrastructuur

In 2019 zal de formalisatie van Connect2Trust en haar partner-netwerk model worden voortgezet via haar activiteiten.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.