Sluit

Transport en Logistiek Nederland

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor wegtransport-bedrijven en logistiek dienstverleners. TLN werkt aan een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en Europa.​ TLN ondersteunt en verbindt ondernemers in de transport- en logistieke sector en zet zich in voor een sociale, rendabele en duurzame logistieke sector.

Transport en Logistiek Nederland

Deelnemers samenwerkingsverband

Transport en Logistiek Nederland

Oprichtingsjaar

1993

Regio

Nederland en Europa

Sector

Wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners

Over Transport en Logistiek Nederland

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor wegtransport-bedrijven en logistiek dienstverleners. TLN werkt aan een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en Europa.​ TLN ondersteunt en verbindt ondernemers in de transport- en logistieke sector en zet zich in voor een sociale, rendabele en duurzame logistieke sector.

In de transport- en logistieke sector zijn bedrijven afhankelijk van geautomatiseerde en gedigitaliseerde systemen. Door inbraak in deze systemen kunnen criminelen toegang krijgen tot informatie over bijvoorbeeld routes en goederen, die bij de logistiek dienstverlener in beheer zijn gegeven. Ook de achterban van TLN heeft helaas regelmatig te maken met malware en ransomware.

Bewustwording in het kader van cybersecurity is belangrijk en dient onderdeel te zijn van de bedrijfsvoering van ondernemers. TLN heeft gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om met de Haagse Hogeschool onderzoek te doen binnen de transport- en logistieke sector. Het vervolgtraject bestaat uit participatie in het TNO consortium "Cybersecurity in de logistiek" (TLN, SmartPort, Air Cargo Netherlands (ACN), Havenbedrijf Rotterdam, Cargonaut en REQON Security).

  • Aanbieden van informatie over cybersecurity via de online kennisbank;
  • Informatiedeling naar leden op het gebied van actualiteiten en kwetsbaarheden;
  • Onderzoek in samenwerking met TNO op het gebied van kwetsbaarheden in de logistieke keten;
  • Faciliteren van workshops en bijeenkomsten op het gebied van cyber;
  • Publiceren in vakbladen, TLN nieuwsbrief, inzet TLN social media.

Meer bewustzijn over kwetsbaarheid en risico's cybercriminaliteit in de logistieke keten. Door verhoging van het bewustzijn is er een hogere bereidheid bij ondernemers om adequate maatregelen te nemen en de beveiliging tegen cybercriminaliteit te verbeteren.

Meer besef (ook bij kleinere partijen) inzake ketenveiligheid en continuïteit en dus noodzaak om logistieke processen te beschermen tegen cybercriminaliteit.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.