Sluit

Veilig in beeld | Crisisbeheersing

Over dit samenwerkingsproject

Wij geloven niet in een eenzijdige aanpak van veiligheid. Alleen een integrale aanpak waarbij veiligheid structureel georganiseerd wordt in het werkproces gaat voor daadwerkelijke veiligheidsbewustzijn zorgen. Het is ons doel dat de Bedrijfsnoodorganisatie leeft, ademt en uitstraalt dat veiligheid is ingebed op alle niveaus in de organisatie. Veiligheidsbewustzijn is dynamisch en in beweging. De ondersteunende tools moeten daarom ook dynamisch en flexibel zijn. Ze moeten daarnaast inzicht bieden en eenvoudig te gebruiken zijn. Als ervaren professionals geven wij onafhankelijk advies ten aanzien van het inrichten en veranderen van onder andere de bestaande Bedrijfshulpverlening naar een pragmatische Bedrijfsnoodorganisatie, die onderdeel uitmaakt van de crisisorganisatie.

Deelnemers samenwerkingsverband

 • NuBNO
 • NAZL Programma Crisisbeheersing en Opleiding Training en Oefening Limburg
 • Spies Creations
 • Van Velthuisen Creative

Subsidie

1-7-2019 t/m 30-6-2023

Oprichtingsjaar

2019

Regio

Limburg

Sector

Zorg- en ziekenhuisinstellingen

Het doel is om voor zorg- en ziekenhuis instellingen een digitale standaard te ontwikkelen, met bijbehorend awareness- en opleidingsprogramma waardoor zorginstellingen meer cyberweerbaar worden en daardoor kwetsbare patiënten en cliënten minder kans lopen op het mislopen van de juiste zorg op het juiste moment door ontwrichting/uitval van de organisatie.

De BNO-tool, een verschuifbare infographic, dient daarbij als kennisoverdrachtssysteem omtrent de organisatorische invulling ten aanzien van digitale veiligheidsrisico's. Kennis en informatie kan hierdoor op een volledig interactieve manier worden verzameld en gedeeld op taak en verantwoordelijkheid vóór, tijdens en ná een digitaal incident. De verkregen informatie, best practices en leermiddelen kunnen vervolgens via de BNO-tool gedeeld worden met de andere deelnemers.

 • Stap 1: Vooronderzoek en inventarisatie bij zorg en ziekenhuizen Limburg;
 • Stap 2: Het ontwikkelen van een uniforme infographic naar escalatiemodel van NuBNO/NAZL;
 • Stap 3: Het ontwikkelen van workshops ten aanzien van Bedrijf Kritische Bedrijfsprocessen;
 • Stap 4: Het ontwikkelen van een denkkaart volgens model NuBNO/ NAZL;
 • Stap 5: Het bepalen van de sleutelfiguren en het ontwikkelen van taakkaarten voor elke rol en verantwoordelijkheid;
 • Stap 6: Het inrichten van de digitale BNO-tool;
 • Stap 7: Het trainen van een proces verantwoordelijk sleutelfiguur in het gebruik van de Infographic, de BNO-tool en het in stand houden van de cyclus op jaarlijkse of tweejaarlijkse basis.

NuBNO is inmiddels gestart met het vooronderzoek. Voorstudie van de infographic De 8e disbalans | Digitale Veiligheid in de Zorg.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.