Sluit
NPAL header image

NPAL

NPAL helpt noordelijke productiebedrijven en hun technische dienstverleners om kennis en expertise uit te delen voor een vitale en veerkrachtige industrie. 

NPAL (Noordelijke ProductiviteitsAlliantie)

Deelnemers

Ca. 90 grotere productiebedrijven en hun technische dienstverleners.

Oprichtingsjaar

2009

Regio

Noord-Nederland

Sector

Maak- en procesindustrie

Over NPAL

Voor een concurrerend Noord-Nederland is een vitale en veerkrachtige industrie onmisbaar. De noordelijke productiebedrijven en hun technische dienstverleners hebben samen de kennis en expertise om elkaar continu te verbeteren en daarmee de hele bedrijfstak naar een hoger niveau te tillen. Die uitwisseling van kennis en expertise gaat niet vanzelf. Daar helpt NPAL bij.

Elk bedrijf heeft sterke punten waar andere bedrijven van kunnen leren. Door samen te werken inspireren de bedrijven elkaar en leren ze van en met elkaar waardoor ze continu verbeteren. Zo worden ze slimmer en productiever, verbeteren ze hun externe en interne concurrentiepositie en versterken ze de Noord-Nederlandse economie. Bij NPAL draait het om samen te leren maar vooral ook om samen te doen, onder professionele begeleiding met externe deskundigen. NPAL faciliteert de kenniscirculatie en legt best practices, onderzoeken, boeken en modellen online vast op de kennisbank op de website van NPAL.

NPAL is een onafhankelijk stichting. NPAL organiseert het Directeurenplatform, meerdere Verbeterclusters, enkele Masterclasses en speciale projecten.

NPAL organiseert verbeterclusters op het gebied van Operational Excellence, Veiligheid Gezondheid en Milieu, Duurzame Inzetbaarheid van personeel en IT/OT Security. Jaarprogramma’s stellen we samen met de deelnemers vast. Door dit maatwerk sluiten de programma’s aan bij de (verbeter)ambities van de deelnemende bedrijven en helpen we ze om ‘merkbaar en meetbaar’ te verbeteren. Dat is de kracht van NPAL.

Bij het cluster IT/OT Security werken de deelnemers samen aan verbetering van hun cyber veiligheid; zowel op het gebied van IT als OT.

De deelnemers van het cluster IT/OT Security komen zes keer per jaar bijeen in plenaire bijeenkomsten. Telkens staat een thema centraal, dat wordt voorbereid door de inhoudelijk deskundige en één of meer deelnemers plus de clustermanager van NPAL. Daarnaast nodigen we gastsprekers uit om een specifiek thema verder toe te lichten. Ook is er ruimte voor thema’s die uit de actualiteit van de deelnemers komen. De bijeenkomsten worden georganiseerd bij één van de deelnemers of tijdens een bedrijfsbezoek bij een voorbeeldbedrijf.

We gebruiken pentesten en/of assessments om inzichtelijk te maken wat het niveau van cyberweerbaarheid is. Ter versterking van het cluster hebben we een een supportgroep geformeerd met 7 ‘vitale’ bedrijven die extra kennis en ervaring in brengen. Bijvoorbeeld als gastspreker of gastheer van een bijeenkomst.

Sterke punten van het cluster zijn:

  • Inhoudelijke ondersteuning van supportgroep
  • Gezamenlijke uitvoering van pentesten en assessments
  • Focus op IT èn OT-security
  • Aansluiting bij landelijke en regionale netwerken
  • Cybersecurity als integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie

Inmiddels bestaat het IT/OT Security Cluster uit 10 deelnemende bedrijven. De supportgroep is opgericht en bestaat uit 7 deelnemende bedrijven/organisaties

De inhoudelijke resultaten zijn dat we vanuit NPAL bij de deelnemers van het IT/OT Security Cluster een assessment hebben afgenomen waarmee de deelnemers inzicht hebben verkregen in de kwetsbaarheden en het volwassenheid niveau van hun cyberweerbaarheid. Ook hebben we de deelnemers kunnen voorzien van verschillende templates, onder meer voor een Plan van Aanpak voor het compliant worden met de EU GDPR. Momenteel wordt gewerkt aan een template voor een Plan van Aanpak voor het verbeteren van IT/OT Security. Verder werken we samen met het Agentschap Telecom aan een uitgebreid assessment voor de industrie over de afhankelijkheid van telecom.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio’s in de niet-vitale sectoren.