Sluit
Grafimedia

MDMX

Over de samenwerking met MDMX

MDMX is een sterk landelijk netwerk van grafische bedrijven.

Grafische bedrijven zijn tegenwoordig optimaal geautomatiseerde productielocaties. De klant vertrouwt op een soepele bestelling, feilloos ordermanagement en grafische topproducten. 

De gedigitaliseerde processen zorgen ervoor dat we snel, flexibel en betrouwbaar zijn, maar het komt met gevaar. Digitale veiligheid is een maatschappelijk issue. Vanuit de bedrijven die we begeleiden in certificering weten we dat de een beter toegerust is dan de ander, en vooral dat er meer vragen leven dan antwoorden zijn. 

Om deze reden zijn we in het voorjaar van 2022 de samenwerking gestart met het Digital Trust Center (DTC) van het Ministerie van Economische Zaken.

 

Deelnemers

27 bedrijven

 

Oprichtingsjaar

2012

 

Regio

Landelijk

 

Branche

Media (Grafische industrie)

Over MDMX

De grafisch ondernemer van nu moet creatief en veerkrachtig zijn en nieuwe wegen durven inslaan. Wij zien dat kennis delen ons verder helpt. Vanuit een verbindende positie brengen we bedrijven bij elkaar. De bedrijven delen kennis, innoveren en delen een succesvol managementsysteem voor kwaliteit- en milieuzorg (ISO 9001, ISO 14001, FSC®). We overleggen, werken samen en vertrouwen op elkaar. We hebben belang bij elkaars succes, niet kortstondig, maar voor de lange termijn.

 • Kennisdelen
 • Integraal managementsysteem voor kwaliteit en milieu 
 • Begeleiding bij certificering ISO 9001, ISO 14001, FSC®
 • Benchmark
 • Collectieve inkoop
 • Team- en bedrijfsontwikkeling
 • Advies bij samenwerking en overname
 • Eigen kwaliteitspapierlijn
 • Projecten op het gebied van automatisering, innovatie, milieu en personeelszorg

Doelstelling MDMX

Samenwerken om het rendement van de individuele bedrijven te verbeteren.

 • Digitale veiligheid op de agenda zetten van bedrijven in het netwerk
 • Bedrijven versterken op het gebied van cyberweerbaarheid
 • Bedrijven helpen de digitale veiligheid te vergroten
 • Bedrijven stimuleren om risico’s in de keten te verkleinen
 • Onderzoeken of er initiatieven zijn die we samen kunnen oppakken
 • Kennisdeling met andere samenwerkingsnetwerken

Onderzoek om inzicht te krijgen:

 • Hoe gaan grafische bedrijven om met digitale veiligheid?
 • Hoeveel risico lopen we?
 • Wat kunnen we leren van elkaar?
 • Wat hebben we nodig om de cyberweerbaarheid te vergroten? 
 • Zijn er initiatieven denkbaar die we samen kunnen oppakken?

Individuele bedrijven:

 

 • Alle bedrijven voeren de basisscan uit, hieruit volgt een rapport met aanbevelingen per bedrijf
 • We bespreken de risico-inschatting per bedrijf, en blijven het bewustzijn regelmatig toetsen, ook op de werkvloer 
 • In de jaarlijkse leveranciersbeoordeling (ISO9001) specifieke aandacht voor de digitale veiligheidsaspecten

Netwerk:

 • Benchmark en op groepsniveau bekijken wat nodig is 
 • Voor awareness meer aandacht voor cyberweerbaarheid in de communicatie met leden (interviews met bedrijven die te maken hebben gehad met een cyberaanval)
 • Behoeftepeiling voor ondersteuning en ideeën over mogelijke samenwerking  

Initiatieven die denkbaar zijn: 

 • Collectieve pré-scan of periodieke test op kwetsbaarheden per bedrijf  
 • Ontwikkelen van een toolkit met tips, praktische handreikingen, cursussen/tutorials 
 • Kennisbank maken voor het vergroten van de bewustwording en kennis bij aangesloten bedrijven en hun medewerkers
 • Voorlichtingsmateriaal voor verhogen bewustwording bij opdrachtgevers, klanten, leveranciers en andere samenwerkingspartners

We zijn pas recent de samenwerking aangaan met DTC en hebben ons aangesloten bij de DTC Community. In mei hebben we een eerste online sessie georganiseerd over cyberweerbaarheid voor alle bedrijven in het netwerk (grafische ondernemers en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor automatisering). We hebben de basisprincipes van veilig digitaal ondernemen besproken, ervaring uitgewisseld en hebben praktijkcases besproken, waaronder een recente cyberaanval bij één van de bedrijven. Bijna alle deelnemers hadden vooraf de Basisscan gedaan en waren positief over de sessie.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.