Sluit

Noord Holland Samen Veilig

Deelnemers samenwerkingsverband

  • 34 gemeenten
  • Politie, eenheid Noord-Holland
  • Openbaar Ministerie

Oprichtingsjaar

2019

Regio

Noord-Holland

Sector

Overheid in samenwerking met publieke en private veiligheidspartners

Over Noord Holland Samen Veilig

NH Samen Veilig levert een bijdrage aan de veiligheid van de inwoners van de gemeenten in Noord-Holland.

NH Samen Veilig is gestart om een impuls te geven aan de thema's welke zijn geprioriteerd in het integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid (IMV) voor de jaren 2019-2022. Dit plan is samengesteld door en voor onze 34 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie. Het bevat de ondersteuning bij de aanpak van zorg en veiligheid, CTER, cyberveiligheid en ondermijning.

Cyberveiligheid: Vergroten awareness en handelingsperspectief cyberveiligheid bij gemeenten, burgers en ondernemers.

De gemeenten zullen zich ook bewuster moeten zijn van de sterkte en zwaktes van hun eigen informatieveiligheidsbeleid. Hierin zullen wij signaleren, informeren en suggesties doen vanuit het perspectief van openbare orde en veiligheid.

In samenwerking met politie, OM, Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding, en andere veiligheidspartners werken we aan een cyberveiliger eenheid waarbij ook het verstoren en opwerpen van barrières tot de aanpak behoren.

  • Bijeenkomst met ondernemers havengebied Velsen (mei 2019) om cyber-awareness te creëren;
  • Verkennende gesprekken binnen Noordzee Kanaal Gebied (NZKG) met Port of Amsterdam ten aanzien van cyberproblematiek en cybersecurity;
  • Er wordt gewerkt aan een concreet meldpunt met en voor ondernemers van IJPOS en de BIZZ in Velsen.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio’s in de niet-vitale sectoren.