Sluit

P-ISAC

Deelnemers samenwerkingsverband

 • ABN-Amro Pensioenfonds
 • Achmea Pensioendiensten
 • APG
 • AZL
 • Blue Sky Group
 • Pensioenfonds PNO Media
 • MN
 • Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer
 • Pensioenfonds voor de Horeca en Catering
 • PGB Pensioendiensten
 • PGGM
 • TKP Pensioenen

Oprichtingsjaar

2016

Regio

Landelijk

Sector/branche

Pensioenuitvoering

Over P-ISAC

P-ISAC (Pensions Information Sharing and Analysis Center) biedt pensioenuitvoeringsorganisaties en pensioenfondsen die zelf administrerend zijn, een vertrouwelijke en vertrouwde omgeving voor het uitwisselen van gevoelige en vertrouwelijke informatie over cyberdreigingen en 'best practices'.

P-ISAC is een gremium waar het delen van cybersecurity kennis, -informatie en -ervaringen tussen leden centraal staat. P-ISAC draagt bij aan het versterken van de (keten)beveiliging in de sector door een permanent netwerk te vormen waardoor partijen elkaar ook buiten het overleg om makkelijk weten te vinden. Toegevoegde waarde en onderling vertrouwen staan aan de basis van de ISAC Pensions.

P-ISAC vergadert ten minste vier keer per jaar. Het belangrijkste onderdeel van de vergadering is het delen en gezamenlijk analyseren van incidenten en het volgen en delen van trends en ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging. P-ISAC-leden delen ook buiten de vergaderingen proactief informatie over cybersecurity.

Daarnaast functioneert P-ISAC vanuit de pensioensector als vraagbaak en klankbord op het gebied van informatiebeveiliging voor organisaties als De Nederlandsche Bank en de Pensioenfederatie.

De weerbaarheid van de pensioensector is verbeterd doordat leden van P-ISAC in hun eigen organisaties beveiligingsmaatregelen hebben geïmplementeerd of verbeterd naar aanleiding van met elkaar gedeelde informatie over incidenten, kwetsbaarheden en 'good practices'.

P-ISAC heeft bijgedragen aan het Toetsingskader Informatiebeveiliging en aan de Uitvraag Sectorbrede Analyse Informatiebeveiliging van De Nederlandsche Bank.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.