Sluit
Onderwijs, opleiding en training

NRTO

Voor cybersecurity voorlichting aan private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus, is brancheorganisatie NRTO een samenwerkingsverband van het DTC geworden.

NRTO

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Leden van de NRTO bieden branche- en functiegerichte opleidingen, taalopleidingen en vaardigheidstrainingen aan. Daarnaast bieden leden van de NRTO overheidserkende opleidingen aan binnen het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (HO).

Deelnemers samenwerkingsverband

600 leden

Oprichtingsjaar

1996

Regio

Landelijk

Sector/branche

Onderwijs

De NRTO behartigt de belangen van private opleiders in Nederland. De NRTO is gesprekspartner van ministeries, leden van de Tweede Kamer, koepels van het publiek onderwijs, sociale partners, maatschappelijke organisaties als de SER en de Stichting van de Arbeid en de media.

De activiteiten voor leden zijn: 

  • Belangenbehartiging; 
  • Kwaliteitsbevordering en bewaking;
  • Informatieverstrekking;
  • Verenigen;
  • Innovatie;
  • Maatschappelijke bijdrage

De volgende activiteiten ter verhoging van de cyberweerbaarheid van haar leden heeft NRTO al ontplooid voor haar leden:

  • Voorlichting, workshops en trainingen organiseren op gebied van cybersecurity.
  • Praktische handreikingen doen zoals servicedocumenten op het terrein van cybersecurity;
  • Kennis delen op het gebied van cyberweerbaarheid, hacks etc. 
  • NRTO is aangesloten bij de overleggen met de onderwijskoepels inzake cyberveiligheid in het hoger onderwijs zodat er relevante informatie gedeeld kan worden met leden.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.