Sluit

Handreikingen voor het starten van een cybersecurity samenwerkingsverband

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft 4 handreikingen gepubliceerd die organisaties informeren over het starten van een cybersecurity samenwerkingsverband. Met deze handreikingen kunnen organisaties zelf aan de slag met het opzetten van een samenwerkingsverband binnen een sector, regio of keten. Deze handreikingen zijn in samenwerking met het Digital Trust Center (DTC) tot stand gekomen en zijn bedoeld om een extra impuls te geven aan één van de doelstellingen van de Nederlandse Cybersecurity Agenda om te komen tot een landelijk dekkend stelsel.

Digitale weerbaarheid verhogen door kennisdeling

Publiek-private samenwerking is essentieel om de digitale weerbaarheid te verhogen. Het opzetten van een samenwerkingsverband met andere organisaties is een uitstekend middel om stappen te zetten in het verhogen van de digitale weerbaarheid van organisaties. Er zijn de laatste jaren vele succesvolle samenwerkingsverbanden op het gebied van cybersecurity gecreëerd door het NCSC en zijn partners. Deze samenwerkingsverbanden richten zich voornamelijk op de Rijksoverheid en de vitale infrastructuur. Met de 4 handreikingen stelt het NCSC samen met het DTC de opgedane lessen breder beschikbaar, zodat ook andere organisaties zelf aan de slag kunnen.

Handreiking regionale samenwerking

Samenwerken binnen een regionaal ecosysteem is een uitstekend middel om via een netwerk van relaties de digitale weerbaarheid van je organisatie te vergroten. En daarmee ook andere organisaties in je regio veiliger te maken. Vertrouwen, het belangrijkste ingrediënt voor uitwisseling van kennis en ervaring over cybersecurity, kun je vaak snel opbouwen en onderhouden dankzij de fysieke nabijheid. Samenwerking binnen je regionale ecosysteem is daarom vaak kansrijk. In deze handreiking vind je ervaringen van verschillende regionale ecosystemen in het cybersecuritydomein in Nederland.

Handreiking ketensamenwerking

Alle organisaties hebben in meer of mindere mate te maken met digitale dreigingen. Steeds meer organisaties zijn actief bezig hun digitale weerbaarheid te verhogen. Wordt er in ketens samengewerkt door verschillende organisaties, dan volstaat het niet als een organisatie in de keten alleen voor zichzelf risico’s inschat. De organisaties in een keten zijn afhankelijk van elkaars inspanningen om risico’s tot een acceptabel niveau terug te brengen. Daarvoor moeten gezamenlijke maatregelen worden genomen die voor de hele keten geschikt zijn. In deze handreiking vind je richtlijnen om een succesvolle ketensamenwerking te realiseren en deze vast te houden. Met het stappenplan kun je aan de slag om de digitale weerbaarheid van de hele keten te versterken.

Handreiking sectorale samenwerking (ISAC)

Wil je de digitale weerbaarheid van je sector verhogen? Start een ISAC!
Een Information Sharing and Analysis Centre (ISAC) is een uitstekend middel om met andere organisaties in jouw sector samen te werken om de digitale weerbaarheid van je organisatie te vergroten. Je kunt daarvoor gebruik maken van jarenlange ervaring van het NCSC en van organisaties die zelf een ISAC hebben opgezet. Het starten van een ISAC met sectorale concurrenten klinkt misschien als een grote stap die veel tijd, geld en middelen kost. Gelukkig blijkt uit de praktijk dat dit niet het geval is. Door met een paar collega-informatiespecialisten uit je sector te starten met ervaringen en informatie uit te wisselen, heb je al een begin gemaakt. In deze handreiking geven we je onze 'best practices' uit al deze ervaringen.

Handreiking CSIRT

Een collectief computer security incident response team (CSIRT) vergroot de slagkracht, het bewustzijn en de weerbaarheid van de deelnemende organisaties. Collectieve CSIRT’s fungeren als coördinator wanneer een incident of crisis bij één of meerdere deelnemende partijen speelt. Het team is het vaste aanspreekpunt voor zowel deelnemers als niet-aangesloten organisaties. Ook kan het collectief CSIRT de functie van informatieknooppunt invullen door duiding te geven en overzicht te houden. Het NCSC en organisaties die al eerder een (collectief) CSIRT hebben ingericht delen in deze handreiking de ervaringen over het oprichtingsproces, de toegevoegde waarde van een collectief CSIRT en welke activiteiten in een collectief CSIRT zijn ondergebracht.