Sluit

Dutch Cybersecurity Assembly (DCA)

Over de samenwerking

DCA heeft als missie ondernemend Nederland meer cyberweerbaar te maken. Dit doen we door initiatieven te ontwikkelen samen met de belangrijkste stakeholders in BV Nederland zoals brancheverenigingen, MSP’s en overheid.

Deelnemers

NLdigital, Cyberveilig Nederland, Dutch Cloud Community, DIVD, Digital Trust Center en diverse toonaangevende MSP's

Oprichtingsjaar

2021

Regio

Heel Nederland

Sector/branche

Sectoroverstijgend

Doelstelling

DCA heeft als missie ondernemend Nederland meer cyberweerbaar te maken. Dit doen we door initiatieven te ontwikkelen samen met de belangrijkste stakeholders in BV Nederland zoals brancheverenigingen, MSP’s en overheid. Door samenwerking kunnen we een grotere impact maken.

Gezamenlijk doen van:

  • Werkgroepen (zoals advies inhoud NIS2 cyberweerbaarheid)
  • Research
  • Advies
  • Denktank
  • Communicatie
  • Ronde tafels
  • Kennisdeling d.m.v. ronde tafels en gepubliceerde rapporten
  • Werkgroep rondom NIS2

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.