Sluit
Hightech industrie

Hi Delta

Hi Delta verhoogt de digitale veiligheid bij haar leden via een samenwerking met het Digital Trust Center.

Leden

> 100

Oprichtingsjaar

2012

Regio

Zuid-Holland

Sector / Branche

Hightech industrie

Over Hi Delta

Het Hi Delta netwerk verbindt maakbedrijven en toeleveranciers, kennisinstellingen, opleiders en overheden in de technologische sector in Zuid-Holland. We brengen het tech-netwerk van onze provincie in kaart, maken de specialisten zichtbaar en stimuleren onderlinge samenwerking. Zo zetten we in op een optimaal klimaat voor de technologische sector.

Onze ambitie? 30.000 extra banen in de technologische industrie en een verdubbeling van de omzet in 2030.

Samen verhogen we de cyberweerbaarheid van de technologische industrie in West-Nederland. Dat gaat verder dan de techniek. Net zo belangrijk is het vergroten van de cyber awareness van mensen en het verbeteren van bedrijfsprocessen.

Voor bedrijven in de regio zijn cyberdreigingen gedeelde problematiek. Niet alleen uitdagingen worden gedeeld, ook is er sprake van afhankelijkheidsrelaties in de keten. Zo is iedereen kwetsbaar voor cyberdreigingen, van OEM tot toeleverancier. 
 

Actief:

  • Kennisuitwisseling door intervisie-sessies. Deze staan in het teken van een vooraf gekozen thema of casus.

Verkenningsfase:

  • Digitaal informatie delen over cybersecurity ontwikkelingen, i.s.m. het Digital Trust Center.
  • Samenwerking i.k.v. inkoop cybersecurity diensten 
  • Stimuleren van cybersecurity awareness bij ketenpartners

De komende periode breiden we de activiteiten en deelnemers geleidelijk uit.

Met steun van InnovationQuarter is een kopgroep van 10 deelnemers gestart. Zij delen inmiddels kennis en 'best practices'.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.