Sluit

Cyber Synergie Schiphol Ecosysteem

CYSSEC
CYSSEC is een publiek-private samenwerking dat is geïnitieerd door de Schiphol Group en zich richt op de verhoging van de digitale weerbaarheid van het gehele Schiphol ecosysteem.

Voor wie is dit initiatief geschikt?

Doelgroep:
 • Een zzp of mkb
 • Een groot bedrijf (>250 medewerkers)
Sector:
 • Sectoroverstijgend
Regio:
 • West-Nederland
Volwassenheidsniveau:
 • Geen of basale kennis van cybersecurity
 • Gevorderde kennis van cybersecurity
 • Weet ik niet, toon me alle initiatieven
Hulpvraag:
 • Ik wil beginnen met cybersecurity, wat moet ik weten en doen?
 • Ik wil informatie over actuele cybersecurity dreigingen en of kwetsbaarheden.
 • Ik heb een andere hulpvraag over cybersecurity.

Oprichtingsjaar

2016

Initiatiefnemers

Schiphol Group

Doelstelling

Schiphol, één van de belangrijkste toegangspoorten voor Europa, bestaat niet uit 1 bedrijf maar uit honderden en vormt daarbij een eigen ecosysteem. Ook dit ecosysteem is de afgelopen 20 jaar in een hoog tempo gedigitaliseerd. Digitalisering biedt veel kansen maar vereist tegelijkertijd maatregelen om opgewassen te zijn tegen cyberrisico’s. Alleen wanneer de digitale veiligheid goed op orde is, kunnen digitaliseringskansen optimaal worden benut. Niet alle organisaties hebben echter de ruimte, tijd of kennis om hun digitale veiligheid op orde te hebben of te krijgen. Cyber Synergie Schiphol Ecosysteem (CYSSEC) wil deze organisaties graag helpen en streeft ernaar om de digitale weerbaarheid van deze organisaties te verhogen.

Naast de realisatie dat digitalisering aandacht voor cybersecurity vereist is het bewustzijn groeiende dat partijen ook op digitaal vlak steeds meer met elkaar verbonden zijn. Dit is ook het geval voor het Schiphol ecosysteem, dat bestaat uit wel 450 verschillende organisaties; van MKB tot en met het grootbedrijf. Deze diversiteit brengt met zich mee dat het volwassenheids-niveau in cybersecurity onderling erg verschilt. Cybersecurity en de mate van gewenste weerbaarheid is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van een organisatie zelf. De onderlinge verbondenheid vraagt alleen ook om gezamenlijke aandacht, we kunnen namelijk veel van elkaar leren!

CYSSEC biedt een platform aan voor alle partijen in het ecosysteem waar ze samen met partijen, op basis van co-creatie, het algehele cyber weerbaarheids- en volwassenheidsniveau van het Schiphol ecosysteem op een duurzame wijze verhogen. Dit is geen makkelijke, maar een uitdagende doelstelling die noodzakelijk is.

Activiteiten

CYSSEC zet zich in om, op basis van co-creatie, het algehele cyberweerbaarheids- en volwassenheidsniveau van het Schiphol ecosysteem op een duurzame wijze te verhogen. Speerpunten zijn:

 • Inzetten op cybersecurity awareness: zowel wat cybersecurity binnen een organisatie betreft als de onderlinge, organisatie-overschrijdende IT-afhankelijkheden;
 • 'Empowering the Ambassadors': het faciliteren en versterken van de cybersecurity initiatieven die uit de CYSSEC-werkgroep komen;
 • Behoefte-gestuurde ontwikkeling van tools en hulpmiddelen;
 • Hoog-over risicoanalyse van de ketens in de community;
 • Samenwerken met andere cybersecurity initiatieven, o.a. door samen te werken met het DTC.

CYSSEC ontwikkelt diverse producten die bijdragen aan de digitale weerbaarheid van organisaties:

 • Website www.cyssec.nl: online platform met actuele cyberinformatie, aankondiging van evementen, ontwikkelde tools ter beschikking van het ecosystem. Binnen een beschermde omgeving worden hulpmiddelen beschikbaar gesteld voor deelnemers aan het initiatief.
 • Evenementen: vanuit CYSSEC worden diverse sessies georganiseerd voor (en met) de organisaties op het Schiphol gebied. De sessies sluiten aan op de vraag vanuit het ecosystem, waarbij experts diverse (cyber)onderwerpen onder de aandacht brengen.
 • Communicatie en kennisdeling: naast de website is er actieve communicatie d.m.v. nieuwsbrieven (maandelijks), LinkedIn, waarbij relevante informative onder de aandacht wordt gebracht.