Sluit

Wet- en regelgeving

Voor jou als ondernemer is er veel wet- en regelgeving waar je je aan dient te houden. Zo is er de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) waarin is vastgelegd hoe je om moet gaan met persoonsgegevens. Of bijvoorbeeld de Telecomwet waarin staat beschreven wat je allemaal moet doen en laten als je cookies gebruikt op bedrijfswebsites. Ook de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) en het implementatiebesluit van de herziene richtlijn betaaldiensten (PSD2) kan ook voor jou van belang zijn.

De lijst met wet- en regelgeving die mogelijk van toepassing is op jou als ondernemer is lang. Voor specifieke branches geldt ook weer specifieke wet- en regelgeving. Deze pagina stipt een aantal van de relevante wet- en regelgeving voor ondernemers aan. Zorg er zelf voor dat je op de hoogte bent of raakt van de wet- en regelgeving die op jouw bedrijf van toepassing zijn.